Küldetésnyilatkozat

Mire tanítjuk meg a gyermekeket?

 

  • A keresztény értékeken alapuló- a másikra odafigyelő, a másikért áldozatot hozó, toleráns közösségi viselkedésre.

  • Tudják a másik javát szolgálni az odafigyelés, az ajándékozó szeretet, a megbocsátás, a bocsánatkérés gyakorlása által.

  • Tiszteljék szüleiket, embertársaikat. Segítsék egymást és törekedjenek a jóra.

  • Az Istennel való személyes találkozás lehetőségére. Megtanulják kéréseik, imádságaik saját szavakkal való megfogalmazását. Az óvónők életpéldája által megkapják a keresztény hit alapvető ismereteit.

  • A családdal együttműködve segítjük a gyermekeket abban, hogy a gyermekkor örömeit, szépségét megélhessék, tudjanak örömmel ünnepelni, bízzanak önmagukban, és bizalommal fordulhassanak környezetük felé.

  • Az egészséges életmódra sok mozgás, séta, játék keretében, valamint az egészséges táplálkozás által.

  • A zenei nevelés által a zene iránti fogékonyságra, zenei ízlés alakításával, zenei képességek fejlesztésével, különös gondot fordítva a néphagyományok ápolására, népi gyermekjátékokkal való ismerkedéssel, harmonikus mozgás alakításával.

  • A mesék és versek megszerettetésére irodalmi neveléssel a, az anyanyelvi készség fejlesztésével, szókincsbővítéssel, bábozással, dramatizálással.

  • Az alkotás örömének megtapasztalására a technikák változatos alkalmazásával elért ábrázoló tevékenységgel.

  • A külső világ tevékeny megismerésére a környezetvédelem fontosságára való felhívással, a környezet szeretetével, az élőlényekről való gondoskodással, tapasztalatgyűjtéssel, kirándulásokkal játékos formában.

Összegezve:

 

Törekszünk arra, hogy óvodai nevelésünk a gyermek nyugodt, harmonikus fejlődését segítse az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe-vételével.


Törekszünk arra, hogy szeretetteljes óvodai légkörben, a családokkal együttműködve neveljük a ránk bízott gyermekeket. 


Törekszünk arra, hogy a gyermekek a nevelők személyes példája nyomán, imákon, énekeken keresztül, a mindennapos elcsendesedés perceiben találkozzanak a gondviselő Isten szeretetével.

 


 

 

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK