Piarista naptár

JANUÁR

 

1. - Mária Istenanyaságának főünnepe Karácsony nyolcadában - főünnep.
- A béke világnapja.
- 1630: Rómában megkezdi működését a Collegium Nazarenum.
- 2007: A megmaradt négy olasz rendtartomány (Etrúr, Ligúr, Nápolyi és Római) egyesítésével megszületik az Olasz Rendtartomány.

- 2008: Hivatalosan megnyílik a Kamerun viceprovincia.

2.
- 1695: Az ausztriai Horn városában meghal Hart Jácint testvér, az ifjak szeretett hitoktatója.
- 1885: Boldog Míguez Fauszt piarista atya megalapítja az Isteni Pásztor Leányai (Hijas de la Divina Pastora) női szerzetesközösséget (kongregációt).

- 2007: Megnyílik az Emmausz viceprovincia.

3.  
4.  
5. - Neumann (Nepomuki) Szent János (1811-1860) püspök egyházi ünnepe. A cseh piarista provincia növendéke volt.
6.
- 1921: A Provolo Antal áldozópap és Gresner Fortunáta által a lányifjúság oktatására és nevelésére alapított Mária Közössége (Societas Mariae) megkapja az egyházmegyei megerősítést.

- 1960: Megnyílik a Chílei viceprovincia.

7. - 1887: XIII. Leó pápa elfogadja a Piarista Nővérek (Matres Scholarum Piarum) női szerzetesközösség Konstitúcióit.
8.  
9.  
10. - 1994: Megérkeznek az első piarista misszionáriusok az indiai Cochin-be.
11.  
12. - 1963: Megérkeznek az első piarista misszionáriusok Afrikába, a szenegál Oussouye városába.
13.  
14.
- 1614: A "Kegyes Iskolák" egyesülnek az "Isten Anyjáról nevezett Lukkai Kongregáció"-val. Kalazanciust megerősítik az iskolavezetői tisztében.

- 1857: Megérkeznek az amerikai kontinensre, Kuba szigetére az első piarista atyák.

15. - 1643: Felfüggesztik Kalazanci Szent Józsefet az általános rendfőnöki tisztéből.
- Pompiliuszi nap.
16.  
17.  
18.  
19. - A római Szent Pantaleon templom felszentelésének évfordulója - ünnep.
20.  
21.
- Strambi Szent Vince (1749-1824), püspök, egykori piarista diák a római Collegium Nazarenumban - emléknap.

- 1890: XIII. Leó pápa aláírja a Pirrotti Szent Pompiliusz boldoggáavatásáról szóló brévét.

22.
- Pallotti Szent Vince (1795-1850), áldozópap, a "Katolikus Apostolság Társasága" (pallottinusok) alapítója, egykori piarista diák a római Pantaleonban - emléknap.

- 1975: Megnyílik az Amerikai Egyesült Államok Rendtartomány.

- 1991: II. János Pál pápa kihírdeti Casani Péter (Pietro Casani) tiszteletreméltó voltát.
23.  
24. - 1656: VII. Sándor pápa kiadja Dudum felicis kezdetű brévéjét, melyben a Kegyes Iskolákat lefokozza az egyszerű fogadalmas szerzetesközösségek közé.
25. - Kalazanciusi nap.
26. - XIII. Leó pápa boldoggá avatja Pirrotti Szent Pompiliuszt.
27.  
28.  
29.  
30.  
31. - 1622: XV. Gergely pápa kiadja a Sacri Apostolatus kezdetű brévét, amelyben megerősíti a piarista rend Konstitúcióit.


FEBRUÁR

 

 1.  
 2.
- A mi Urunk, Jézus Krisztus bemutatása a templomban ("Gyertyaszentelő Boldogasszony") - ünnep.

- A megszentelt élet világnapja.
- 1727: Pirrotti Szent Pompiliusz 16 évesen magára ölti a piarista  reverendát.
- 1847: Leteszik fogadalmaikat az első piarista nővérek (Matres Scholarum Piarum).

 3.  
 4.  
 5.  
 6. - Szent Dorottya vértanú - emléknap.
 7. - Rómában meghal Boldog IX. Piusz pápa, aki az etrúriai Volterra városában volt piarista diák.
 8.  
 9.  
 10. - 1662: Hivatalosan megnyílik a Lengyel Rendtartomány.
 11. - 1958: Hivatalosan megnyílik a Brazil viceprovincia.
- 1995: Megérkeznek az első piarista misszionáriusok Gabon Libreville nevű városába.
 12.  
 13.  
 14.  
 15.
- Boldog Vilar David Vince (1889-1937), vértanú, egykori valenciai piarista diák - emléknap.
- 1618: Rómában meghal Tiszteletreméltó Landriani Glicér.
- Pompiliuszi nap.
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22. - 1940: Modilianoban meghal Isten szolgája Sagrera Ferenc piarista atya.
 23. - 1623: XV. Gergely pápa kiadja Regimini universalis Ecclesiae kezdetű brévéjét, amelyben átengedi a római Szent Pantaleon templomot a piarista rendnek a lelkek szolgálatára.
 24. - 1947: Pápai megerősítést nyer a Timon-David alapította Jézus Szentséges Szíve Kongregáció.
 25. - Kalazanciusi nap.
 26. - Montal Szent Paula (1799-1889), szűz, a Piarista Nővérek (Matres Scholarum Piarum) alapítója - emléknap.
 27.  
 28. - 1852: Az osztrák Baden bei Wien településen megszületik Boldog Schwarz Antal Mária.
- 1920: XV. Benedek pápa jóváhagyja a Kalazanci Szent Józsefről nevezett Szegény Leányok női szerzetesközösség (Suore Calasanziane) Konstitúcióit.
 29.  


MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK