Gyógypedagógiai, fejlesztő szakemberek

Iskolánkban a városban egyedülálló módon helyben történik a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való törődés. Simon Edit és Csesztregi Beáta gyógypedagógusok végzik ezt a tevékenységet. Munkájukat segíti Kovács Emese pedagógiai asszisztens.

Gyógypedagógus: Simon Edit

 

 Elérhetőségeim:

 E-mail: simon.edit ( @ ) nagykanizsa.piarista.hu

 Telefon: 06303319360

 

Intézményünkben, óvodától a gimnáziumig, felelősséggel dolgozom tanulóinkért, főként azokért, akik a tanítás-tanulás folyamatában valamilyen nehézséggel/zavarral küzdenek. Legfőbb tevékenységeim: terápiás foglalkozások szervezése és vezetése sajátos nevelési igényű tanulóknak, logopédiai foglalkozások tartása az arra rászorulóknak. De bármilyen tanulási problémával fordulhatnak hozzám diákjaink, szüleik. Elvégzek tájékoztató, problémát megelőző vagy feltáró diagnosztikus méréseket is. Kapcsolattartásom a kollégákkal folyamatos, s így közösen munkálkodunk azon, hogy a tanulás egy-egy területén akadályokba ütköző gyermekeink óvodai, iskolai beválása minél zökkenőmentesebb legyen, hogy fejlődésük, ismeretelsajátításuk egyre magasabb szintre juthasson, hogy az ő erősségeik, tehetségük is kibontakozzon intézményünkben. Munkám egyben a hivatásom is, örömet, kihívást jelent számomra. Segítőként vagyok jelen a Piarista Iskolában.


Gyógypedagógus: Csesztregi Beáta


Elérhetőség:

  E-mail: csesztregi.beata ( @ ) nagykanizsa.piarista.hu

  Telefon:06 30 542 9496

 

Középiskolás korom óta része az életemnek a gyermekekkel való foglalkozás, mivel óvónőképző szakközépiskolában tanultam.
Óvodapedagógus diploma megszerzése után az  ELTE Gyógypedagógiai Karán gyarapítottam tudásom, s mint pszichopedagógiai szakos  tanár végezetem 2002-ben.
Azóta több területen is tapasztalatot szereztem, hisz dolgoztam, halmozottan sérült, tanulásban akadályozott, mozgássérült, hiperaktív, figyelemzavaros, autista, tanulási zavarral diagnosztizált (diszlexia, diszgráfia,diszkalkulia) gyerekekkel, óvodás és iskolás korúakkal egyaránt.
Intézményünkben óvodától a  gimnáziumig , tanulási nehézséggel/zavarral küzdő gyermekeknek nyújtok segítséget, szervezem, vezetem a fejlesztő ill. rehabilitációs óráikat.
Munkámban a gyermekek szeretete a családok támogatása, a problémák felderítésében való részvétel, a megoldások keresése, a szülőkkel, más szakmákkal/pedagógusokkal való kooperáció vezérel.

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK