Általános iskola

Alapműveleti Matematikaverseny

Az Alapműveleti Matematikaverseny 2001 óta létezik, három éven át csak iskolai és megyei fordulók voltak, 2004-től országos szintű verseny lett belőle 4-8. évfolyam részére. 

Az első lövés

E történet meghallgatását már az intő példa megjegyzése végett is ajánlom az én kis pajtásaimnak.

Nagy vadászember volt az édesapám.
Szobájában a széles puskaállványon legalább öt szebbnél szebb puskát lehetett látni mindig. Oda akasztotta az öregúr a tarisznyákat, a vadászkést, a kis kulacsot is, ami mind nagyon szükséges lehet annak, aki sokszor reggeltől estig kint van a szabad ég alatt.

Szakkörök a felső tagozaton

1. Művészeti tehetséggondozó szakkörök:

Schola Gregoriana Calasanctiana: Rácz Andrásné
Mathia Károly Vegyeskar: Rácz Andrásné
Zeneiskola: Szent Cecília Művészeti és Zeneiskola

Köszöntünk az alsó tagozatban!


Mindenki számára nyilvánvaló, hogy az alsó tagozat feladata az alapvető készségek elsajátítása, a gyermekekben rejlő talentum kibontakoztatása.

Az egyházi iskola abban más, hogy Jézusra, mint alapra épít, és elérendő célja a jézusi életforma.

Szakkörök az alsó tagozaton

Az alsó tagozaton a következő szakköröket indítjuk:
  • Töprengő matematika szakkör
  • Angol nyelv
  • Német nyelv
  • Vizuális kultúra
  • Énekkar
  • Drámajáték
  • Lego programozás
  • Logo programozás

A szakkörökre jelentkezni az osztálytanítókon keresztül lehet.

 

Szellemiségünk

A tanórák előtt rövid reggeli beszélgetés keretében – ahol Jézus jelenlétét a gyertya jelképezi - a gyerekek vallhatnak apró titkaikról, fájdalmaikról, mindazokról, ami nyomasztja őket. Olyan ez, mint egy terápia. Kérdéseikre választ kapnak, fájdalmaikra gyógyírt, nem csak a pedagógustól, hanem társaiktól is. A közös ima, a Szentlélek segítségül hívása bátorítja őket, és az együvé tartozás érzését kelti bennük. Nem hiba nélküliek. Gyakran veszekednek, vélt vagy valós sérelmektől szenvednek. De van kiengesztelődés.

Felvétel az alsó tagozatra

 

A beiskolázással és az alsó tagozat életével kapcsolatban érdeklődni Ámonné Csizmadia Hedvig munkaközösség-vezetőnél lehet az amonne [pont] csizmadia [pont] hedvig [kukac] nagykanizsa [pont] piarista [pont] hu e-mail-címen.

 

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK