Gyakran Ismételt Kérdések


Nem létezik. Nevelés csakis értékek mentén lehetséges.
Minden nevelő arra nevel, amit ő maga fontosnak tart és megél. A gyerek ezeket a megélt mintákat másolja.
Kik a mintaadók?
Elsősorban, és a gyerek legkorábbi időszakában a szülők. Ez a legmeghatározóbb minta. Mert a gyerek akaratlanul is olyanná válik, amit a szülőktől megtapasztal.
A másik nagyon meghatározó mintaadó: az iskola, a maga közösségi tapasztalataival. Ez a gyerek  egész iskolás korát végigkíséri.
Kamaszkor tájékán, mikor a kamasz megkezdi a szülőktől való leválását,  a kortárs közösség hatása erősebbé válik, mint a szülői ráhatás. A kortárs baráti közösséget  legnagyobb részben az iskola adja.
Az az iskola, amely a nevelést is felvállalja, és értékek mentén nevel, mederben tudja tartani a lázadó kort, mikor az ifjú a saját lábára szeretne állni, és új mintákat keres, de bizonytalan. Az iskola segít neki nyitni  a világra .
A harmadik nagy mintaadó, a média, (Internet), amely az érzelmileg amúgy is csapongó, útját kereső fiatalt még inkább elbizonytalanítja a rázúduló információhalmazzal és az egymásnak ellentmondó mintáival. Ha a szülői ház és az iskola által közvetített minta nem elég stabil, a fiatal könnyen sodródik olyan utakra, amelyek során sérül és amelyek  sok kárt okoznak benne.
Mindezeket figyelembe véve nem mindegy, milyen értékrendű közösség veszi körül gyermekünket pont élete legérzékenyebb, kiforratlanabb, legfogékonyabb korszakában: a  kamaszkorban.

Nem igaz. Iskolánk egyházi iskola, amelyből következik, hogy vannak lelki programjaink is, mert a teljes emberi élet része a lelkiség is. Természetesen, ha valaki úgy érzi, hogy papi vagy szerzetesi hivatása van, akkor érettségi után jelentkezhet a megfelelő egyetemre, ahova természetesen nemcsak egyházi gimnáziumi érettségivel lehet jelentkezni.

Ha keresztény vagy, akkor kötelező. A keresztény embernek vannak törvényei. A törvény nem korlátozni, hanem védeni akar. A hétköznapi szentmise nem helyettesíti a vasárnapit, mert a pihenőnapon is kell találkoznunk az Istennel. Nem Isten miatt, hanem magunk miatt. A 2. parancsolat szerint: „Az Úr napját szenteljed meg.”

Attól függ, a jelentkező hogyan viszonyul a pedagógiai programunkban szereplő lelki-vallási programokhoz (heti 2 hittan, szentmise, lelkigyakorlat stb.). Ha valaki nem zárkózik el ezek elől, bár lehet, hogy nincs személyes istenhite, akkor jelentkezhet iskolánkba.  Ha valaki teljesen elzárkózik ezek elől, akkor összeütközésbe kerül az iskola alapvető dokumentumaiban rögzített alapelvekkel, ő ne jelentkezzék.

Iskolánkban valóban nagy hangsúlyt kap a nevelés is az oktatás mellett (közösségi programok, konzervatív értékrend), de nem nevelőintézet vagyunk, hanem iskola. Nem különleges módszereket alkalmazunk, pusztán merünk követelni és következetesek vagyunk. Ha a gyermek otthon homlokegyenest más értékrenddel találkozik, akkor kettős nevelésben részesül és kétarcúvá válik. Akkor hatékony a nevelés, ha a család és az iskola egyazon értékek mentén jár el, együttműködik.

 

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK