Alapelvek a digitális munkarendben
2020. nov. 14. szombat, 08:45 - 2021. jún. 30. szerda, 08:45

1. Digitális háttér

A digitális munkarend felülete a Google Tanterem. A tanárok az elmúlt hónapokban létrehozták a csoportokat, a diákok bekapcsolódtak ezekbe. Az oktatásra vonatkozó minden információnak (feladatok, kontaktórák időpontja, üzenetek, küldött anyagok stb.) meg kell jelennie a Google Tanteremben. Lehetséges (bár nem ajánlott), hogy a pedagógusok más csatornát is használjanak a Google Tantermen kívül, de ez esetben a Google Tanteremben is értesítést kell küldeniük a diákoknak az adott feladatról/anyagról stb.

2. Kontaktórák

a. Kontaktórákat alapvetően az órák eredeti (a normál munkarendben kijelölt) időpontjában tartunk.

b. A kontaktórák minden héten ugyanabban az időpontban lesznek. Erről táblázat készül ("órarend"). Más időpontban csak igazgatói engedéllyel lehet kontaktórát tartani.

c. A kontaktórák száma az 5-8. évfolyamon:

– heti egy órás tantárgyakból, énekből és testnevelésből a tanár megítélése szerint,

heti két és három órás tantárgyakból heti egy kontaktóra,

– heti négy vagy magasabb óraszámú tantárgyakból heti két kontaktóra.

d. A kontaktórák minimális száma a 9-12. évfolyamon:

heti egy órás tantárgyakból (beleértve a drámatörténetet is), valamint testnevelésből a tanár megítélése szerint,

más tárgyakból a heti óraszám fele, páratlan óraszámú (3, 5) tárgyak esetén kéthetenként számolva, 

a fakultációk esetében a 12. évfolyamon javasolt, hogy mindegyik óra kontaktóra legyen.

e. A diákok számára a kontaktórákon való részvétel kötelező, hiányzási indokot csak betegség vagy más nagyon fontos ok jelenthet. Utóbbi esetben a szülőknek előzetesen értesíteniük kell / engedélyt kell kérniük az osztályfőnöktől. A kontaktórák alatt mindenkinek be kell kapcsolnia a kameráját. A kontaktórákról felvételt senki nem készíthet.

3. Személyes jelenlétet igénylő kiscsoportos foglalkozások

Az aktuális jogszabályok lehetővé teszik személyes jelenlétet igénylő kiscsoportos foglalkozások megtartását. Iskolánkban ilyenek csak a 12. évfolyamon szervezhetők, a diákok számára nem tehetők kötelezővé. Csak egészséges diákok vehetnek részt ezeken, kezdés előtt meg kell mérni a testhőmérsékletüket.

4. Feladatok küldése

A diákoknak feladatok csak hétköznap 7.45-17.00 között küldhetők. A megoldásra elengendő időt, minimum 24 órát kell biztosítani. A pénteken 14.00 után küldött feladatok legkorábban keddre kérhetők számon.

Kérjük, hogy diákjaink is csak hétköznap, munkaidőben küldjenek üzeneteket a tanároknak!

Továbbra is érvényesek a házirend szabályai: a feladatokat a beadási határidőtől számítva 10 munkában töltött nap alatt ki kell javítani (kivéve ha a tanuló később adta be a feladatot, de a tanár így is elfogadta). A 20 munkában töltött napon túl kijavított feladatok esetében a tanuló nem köteles elfogadni a jegyet/értékelést.

5. Visszajelzések

Kérjük, hogy ha bárki (tanár, diák, szülő) problémát tapasztal a fenti alapelvek megvalósulásában vagy bármilyen más területen, jelezzék ezt – a probléma súlyától függően – a tanulónak / szülőnek / illetékes szaktanárnak, az osztályfőnöknek, az igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak! Bármilyen nehézség esetén igyekszünk segíteni, egyeztetni, de azokért a problémákért, amelyek nem jutnak a tudomásunkra, nem tudunk felelősséget vállalni.

2021. február 26.

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK