"Ó mily csodás isteni szeretet.."

A Nagyböjti időszak Isten szeretetének és irgalmasságának teljességét tárja elénk, amelyben a Katolikus Pedagógiai Intézet utolsó mozzanatának teljesítése volt az óvodánk közösségének végső állomása. Ezt a feladatot a közrejátszó járványhelyzet kialakulása sajnos előbb megszakította, amely rádöbbentett minden embert arra, hogy az Isten Mindenható és csak a közös ima ereje képes úrrá lenni még a leglehetetlenebbnek tűnő helyzetekben is. Egy édesanya a facebookon keresztül osztott meg  a családokkal  két történetet  Oltáriszentségről ,mivel az előadás és a Szentségimádás elmaradt.

Lelki beszélgetések keretében Szabó Gábor piarista atyával két csoportunk bekapcsolódhatott Isten szeretetének virág fűzérébe. Gábor atya arról beszélt, hogy nem is olyan régen karácsonykor Jézus ajándékként érkezett közénk, hogy szeretetével, atyai gondoskodásával mellettünk legyen, irányítsa gondolatainkat és cselekedeteinket.

  • Hogyan mutathatjuk ki a szeretetünket, hogy szeretünk valakit ? - tette fel a kérdést az atya.
  • Öleléssel, kedves szóval, simogatással, segítségadással - sorolták a gyermekek.
  • Honnan tudod, hogy Isten szeret téged?– szólt a második kérdés.
  • Igazat mondunk, szót fogadunk, nem bántjuk egymást, megbocsátunk egymásnak- felelték a gyermekek.
  • Isten akkor is szeret minket, ha netalán rosszat teszünk ugyanúgy, ahogy szüleink is. Figyel ránk, gondoskodik rólunk. Szeressük őt és adjunk hálát azért, hogy Isten elküldte közénk fiát.
  • Közösen elmondott ima után Gábor atya táskájából előkerültek azok a tárgyak, amelyeket a gyermekek a mise keretében már láthattak. Kíváncsi tekintetek csendesen figyeltek amíg az atya megismertette a gyermekeket a kehellyel, paténával, kehelykendővel és az ostyatartóval.  Közben egy kis dalt tanultunk Isten szeretetéről, amely egyszerű szövegével és dallamával hamar belopta magát a gyermekek szívébe.

Feltehetjük magunknak a kérdést, vajon mit kaptunk  kicsik-nagyok, szülők és munkatársak  a nevelési évben meghirdetett programsorozat segítségével ? Miben lettünk gazdagabbak, nyitottabbak az által, hogy Krisztussal együtt haladhattunk az úton?  Ferenc Pápa így fogalmazott:

 „Bizalommal helyezzük életünket az Atyaisten kezébe.”

A közösen és hitben megélt családi elmélyült  együttlétekben, megosztásokban, tanúságtételekben , Szentségimádásban,  rajzos feladatokban, a Szentírás megismerésében, a csoportok közötti közös tevékenységekben megismertük és megtapasztaltuk Isten szeretetét. Ezen apró mozzanatokból készült el egy olyan rózsafüzér, amelyet  imádkozva  összeköt bennünket az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztussal.

Merjük életünket, családjainkat minden élethelyzetben rábízni Isten gondviselő szeretetére!

Sifter Józsefné Ági

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK