A Biblia Isten szava

Az 52.Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából meghirdetett programsorozat februári feladatához érkeztünk, amely a Biblia olvasásán keresztül adott számunkra egy mélyebb kapcsolatteremtési lehetőséget Istennel. Családjaink a csoportok Bibliáját adták körbe, amelyből az Oltáriszentséggel kapcsolatos szentírási részleteket kikeresve elmélkedhettek, beszélgettek és egy kis füzetbe le is rajzolhatták élményeiket. Örömünkre szolgálhatott ez a feladat, hiszen a rohanó hétköznapokban gyakran elsiklunk az Isten szava, útmutatása mellett. Jó lehetőség adódott a megállásra, az elcsendesedésre, befelé fordulásra, a gyermekekkel való meghitt együttlétre, imára, beszélgetésekre. Különösen a nagyböjti időben esti olvasmányként szolgáló Szent könyv, mert „boldog, aki rátalál ”- írja Gárdonyi Géza - ami a gyermekeknek is „mily szép rege.”

A kicsik képes Biblia készítését is feladatul kapták, amelyhez az óvó nénik igyekeztek az Ószövetségből és az Újszövetségből olyan történeteket választani, amelyeknél a gyermekek életkori - és korcsoporti sajátosságait is figyelembe vették. Csoportonként 4-4 történet került kiválasztásra, lerajzolásra, amely az óvodánk által elkészített Gyermekbiblia lapjain elevenednek meg. A Biblia tanulmányozása segített kialakítani egy olyan személyes istenhit kapcsolatot, amelyben megéreztük Isten üzenetét, jobban megismerhettük Jézus jellemvonásait, tanítását, amely által a gyermekeink erkölcsi, emberi magatartása, jellemvonásaik és egymáshoz való viszonyulásuk fejlődött. Isten szól hozzánk a mindennapokban. Fontos, hogy halló füllel, nyitott szemmel és érző szívvel figyeljünk rá. Ebben a hónapban sok-sok üzenetet kaptunk általa, amelyek a családok és a ránk bízott gyermekek lelkiségének alakításában, formálásában termékeny talajra talált.

„Templomok közt legszebb templom: csak megnyitom s benn vagyok…” (Gárdonyi Géza)

Sifter Józsefné Ági

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK