Létezik értéksemleges nevelés?

Nem létezik. Nevelés csakis értékek mentén lehetséges.
Minden nevelő arra nevel, amit ő maga fontosnak tart és megél. A gyerekeink ezeket az  eléjük élt mintákat másolják.

Kik a mintaadók?

Elsősorban, és a gyerek legkorábbi időszakában a szülők. A szülői minta a legmeghatározóbb, mert a legmélyebben vésődik bele a viselkedésbe. Mert a gyerek akaratlanul is olyanná válik, amit a szülőktől megtapasztal.
A másik nagyon meghatározó mintaadó: az iskola, a maga közösségi tapasztalataival. Ez a gyerek  egész iskolás korát végigkíséri.
Kamaszkor tájékán, mikor a kamasz megkezdi a szülőktől való leválását,  a kortárs közösség hatása erősebbé válik, mint a szülői ráhatás. A kortárs baráti közösséget  legnagyobb részben az iskola adja.

Az iskola is hat

Az az iskola, amely az értékrend adást, és a nevelést is felvállalja, mederben tudja tartani a lázadó kort. Segít az ifjúnak a saját lábára állni, nyitni  a világra, mikor az új utakat keres, de még bizonytalan. A baj ott van, hogy a legtöbb iskola nem meri felvállalni a nevelést. Sokkal veszélytelenebb és könnyebb terep az, ahol csak matematikai tételt kell belátni vagy a legújabb tudományos eredményekről beszélgetni, mint kísérni egy vívódó fiatalt. Ha pedig az iskola nem tudja elérni, hogy a fiatalok pl. ne dohányozzanak, (ne fogyasszanak drogot vagy alkoholt,) akkor látatlanra veszi, vagy nem hivatalosan megengedi, de semmiképp nem konfrontálódik. A legtöbb iskola csak oktat, a nevelés felelősségét teljesen a szülőkre hárítja.
Ebben az esetben lép be a képbe a harmadik nagy mintaadó: a média (Internet). Az érzelmileg amúgy is csapongó, útját kereső fiatalt még inkább elbizonytalanítja a rázúduló információhalmazával, egymásnak ellentmondó mintáival, és virtuális kapcsolatrendszerével. Ha a szülői ház és az iskola által közvetített minta nem elég stabil, a fiatal könnyen sodródik olyan utakra, amelyek során sérül és amelyek  sok kárt okoznak benne.

Nem mindegy, milyen iskolába jár

Mindezeket figyelembe véve nem mindegy, milyen értékrendű közösség veszi körül gyermekünket pont élete legérzékenyebb, legkiforratlanabb, legfogékonyabb szakaszában: a  kamaszkorban. A nevelő-oktató iskola kiegyensúlyozza a fiatalt, a csak oktató iskola érzelmileg elbizonytalanítja, mert egyoldalúan fejleszti.

Besorolás tagozat: 

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK