Emelt szintű érettségire felkészítés

 

Gimnáziumunkban a 11-12. évfolyamokon szinte minden tantárgyból van lehetőség magasabb óraszámban felkészülni az emelt szintű érettségire, a szokásosan választott tárgyak mellett (matematika, történelem stb.) pl. énekből, rajzból, latin nyelvből, katolikus hittanból is, megfelelő számú jelentkező esetén.

 Az ezeken az órákon (hagyományos nevükön: fakultációkon) végzett munkájukra a diákok nem kapnak külön érdemjegyet, a tantárgy óraszáma hozzáadódik az alapóraszámhoz, így az adott tárgyból összevont jegyet kapnak akkor is, ha két vagy több tanár tartja az órákat.

 Az emelt szintű képzésre felkészítő foglalkozások óraszáma általában heti 2 óra; bizonyos tárgyakból, például biológiából heti 3 óra az alapóraszám felett.

 A 2019/2020. tanévtől a felsőoktatásba való bekerülés feltétele az emelt szintű érettségi letétele legalább egy tantárgyból. Diákjaink közül az elmúlt években sokan tettek emelt szintű érettségit, és ezzel többségük be is került az általuk megcélzott egyetemi szakokra.

 

Az oldal frissítve: 2019. szeptember 30-án

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK