TEHETSÉGPONT

Intézményünk 2008 óta regisztrált Tehetségpont, melynek vezetője Baumann Éva Edina tanárnő. 2010 őszétől akkreditált Tehetségpont lettünk.

Kiemelt célunknak tartjuk, hogy az elkövetkezendő években egy egységesen kialakított, az óvodától a gimnázium befejezéséig tartó tehetséggondozást tudjunk folytatni, minél több kolléga bevonásával.

 

A tanórán kívüli speciális képességek szerint kialakított programok bemutatása:

 

I. Művészetek

 

Nevelésünk és oktatásunk az egész embert célozza meg. A nevelés nem véletlenül áll az első helyen. Az értelmi intelligencia (IQ) mellett az érzelmi intelligencia (EQ) fejlesztése is létfontosságú szükséglet. Ennek az egyéni beszélgetések és az iskolán kívüli egyéb tevékenységek (túrázás, lelki programok, etc.) mellett a művészeti képzés ad tág teret.

 

Térbeli-vizuális

Kiemelt terület a kézügyességet fejlesztő rajzképzés (festészet, grafika, egyéb technikák).

Évek óta igen kedvelt a városban és környékén iskolánk által megrendezett Óvodás Rajzverseny, melynek témája mindig egy, a szervezők által kiválasztott mese bármelyik jelenetének megjelenítése tetszőleges technikával.

 

Az alsó tagozatosok körében nagy népszerűségnek örvend az „Ügyes kezek” kreatív műhely. Itt a diákok nemcsak rajzolnak, hanem gyurmából, száraz virágból, száraz tésztából etc. készítenek képeket és egyéb esztétikus tárgyakat. Minden évben ádventkor megrendezett karácsonyi vásáron az általuk készített tárgyakat lehet megvásárolni, melyeket ők maguk árusítanak.

 

A felső tagozatban és a gimnáziumban rajz szakkör működik, a 11.-12. évfolyamosok pedig fakultációként is választhatják. Bármelyiket is választják a diákok, emelt szintű rajzi feladatokat oldanak meg, gyűjtőmunka, kiállítás látogatás, múzeumi órák, versenyzés, városi alkotó műhelyekben való részvétel, OKTV (az elmúlt években két, azóta már leérettségizett diákunk is döntős helyezést ért el).

Mindezek mellett origami és gyöngyfűző szakkör is működik, de lehetőség van a gépi szövés gyakorlására vagy más textil alapú műalkotások készítésére (hímzés, horgolás, kötés).

 

Zenei

Az intézményünkben három sikeres kórus tevékenykedik.

Kicsinyek Kórusa

Schola Gregoriana Calasanctiana

Mathia Károly Vegyeskar

 

A Kicsinyek Kórusa: A kórus 2003-ban lett újjászervezve, tagjai 9-12 éves korú gyerekek. Mellettük tevékenykedik egy kis zenekar, ezen életkorú gyermekekből szerveződve. Általában diákmiséken szoktak szerepelni, sokan közülük később a fentebb említett két kórus valamelyikében folytatják az éneklést.

 

Schola Gregoriana Calasanctiana

1996-ban alapította gimnáziumunk énektanárnője, egynemű leánykar (tagjai: 13-19 évesek), mely a gregorián ének átélt tolmácsolására szakosodott. Rangos magyar és külföldi versenyeken való sikeres részvétel (aranyminősítések), emlékezetes fellépések (Róma, Olmütz, Mátyás templom…). 2002-ben „Ave Maria” címmel CD-t adtak ki, amely homokkomáromi kegytemplomban lett rögzítve.

 

Mathia Károly Vegyeskar: 1999-ben jött létre.

A többszólamú kóruséneklés műhelye. A kórus egyik fontos célkitűzése, hogy iskolánk egykori híres növendékének, Mathia Károly zeneszerzőnek a műveit rendszeresen megszólaltassa.

 

Iskolánk szervezi meg a kétévente megrendezésre kerülő Katolikus Iskolák Kórustalálkozóját.

 

Az intézményünk falai között működik a Szent Cecília Művészeti Iskola, mely a hangszeres zene, a magánéneklés, a néptánc és a társastánc oktatását vállalja fel.

Iskolánkkal szemben, az utca túloldalán működik a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola, melynek növendékei között sok diákunkat megtaláljuk.

 

II. Interperszonális tehetségterület

 

Communitas Charitas Christianis (Keresztény Szeretetközösség)

Iskolánk keresztény értékrendjének forrása a Jézus Krisztussal való közösség. Tehát a kereszténység nem egyszerűen egy vallás, hanem életforma, életszemlélet, szeretetközösség Istennel. Így intézményünk keresztény jellegéből adódóan kiemelten fontos helyen kezeli a közösségi nevelés ügyét. Fontos az individuum, de még fontosabb a szociális érzékenység, a közösségben gondolkodás, a kölcsönös felelősségvállalás és az ebből származó biztonság.

Számos tanítványunk éppen ezen a területen árul el különös tehetséget, amellyel a rászorulók, a bajba jutottak, a fogyatékkal élők, az idősek, a kirekesztettek, a hátrányosan megkülönböztetettek felé fordul. Az ő adottságaik kiteljesedésének, valamint a többiek lelkiismeretének „ébresztgetése” végett működteti iskolánk a Keresztény Szeretetközösség elnevezésű programot.

A Szeretetszolgálat 2007 óta működik, a 16-18 éves korosztály bevonásával. A 10. évfolyamon minden diáknak kötelező szolgálatot vállalnia egy tanéven keresztül. Maguk választják ki, hogy a felajánlott területek közül melyiken szeretnének tevékenykedni (idősek, betegek, állami gondozottak, szellemi vagy/és testi sérült emberek, kisgyerekek, szenvedélybetegek). A helyi intézményekkel való együttműködés szükséges hozzá, ami nem mindig zökkenőmentes és egyszerű. Bármelyiket is választja, egy osztálytársával heti egy órát tölt a rábízottal, de ha kedvet érez hozzá, akkor hetente többször is mehet. Minden „pár” munkáját egy-egy kolléga segíti, ellenőrzi, így ha bármi gond is adódna, nincsenek magukra hagyva. A tanév végével a szolgálat is letelik, de ősztől bárki folytathatja ugyanezt a munkát, ha elhivatottságot és szeretetet érez a feladat iránt. Eddigi tapasztalataink alapján minden évben, szép számban akadtak olyanok, akik újra felvállalták ezt a nemes és egyáltalán nem könnyű tevékenységet.

 

Színházművészet, drámapedagógia

Intézményünk több színjátszó kört is működtet.

A legkisebbekkel a Szentjánosbogarak Irodalmi Színpad foglalkozik. Több sikeres városi és környékbeli fellépést és sikeres versenyeket tudhatnak maguk mögött.

 

A gimnazisták diákszínpada számos helyi, budapesti előadáson (pl: Anouil: Pacsirta, Moliere: Szerelemdoktor…) és városi ünnepségen szerepelt kiválóan. Mindenki előtt „nyitva áll” a diákszínpad ajtaja, így azok is részt vehetnek benne, akik csak szeretnek játszani, de a későbbiekben nem kívánnak a világot jelentő deszkákra lépni.

A fentebb említettekben szerzett tapasztalatai alapján iskolánk a 2010-es tanévben a pedagógiai program módosításával megkezdte a gimnáziumban a dráma tagozatos képzést (amelyről már korábban említést tettem). Az oktatás színvonalát a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei és az iskolában tanító szakpedagógusok biztosítják.

 

III. Logikai-matematikai tehetségterület

 

Matematika

Már az alsó tagozaton is működik a „Töprengő˝ nevet viselő szakkör, amely a matematika iránt érdeklődő és abban ügyesnek mutatkozó gyerekekkel foglalkozik.

A felső tagozaton 5-6. osztályában matematika szakkör működik. A gimnáziumban a 7-8, 9-10 és a 11-12. évfolyamokon versenyelőkészítő feladatmegoldó szakkörök működnek. 2010 tavaszán először rendezte meg iskolánk az Országos Alapműveleti Verseny Megyei fordulóját. Rendszeresen indítunk diákokat a Bolyai, Sík Sándor területi versenyeken, Megyei Tehetséggondozó Matematikaversenyen illetve a Dugonics András, Arany Dániel és OKTV országos versenyeken.

 

Informatika

Intézményünkben a képzés nemcsak Windows alapú rendszeren, hanem Linux alapon is biztosított. Az informatikaoktatást két, jól felszerelt gépterem, interaktív táblák is segítik.

2004-ben indult iskolánkban a nyelvi előkészítő évfolyam, melynek keretében heti 6 órás intenzív informatikaoktatás kezdődött. Ekkor vált szükségessé, hogy iskolánk akkreditált ECDL vizsgaközponttá váljék. Növendékeink egy-két kivételtől eltekintve a modulokat sikeres vizsgákkal zárják, és szinte kivétel nélkül a tanév végére megszerzik a 7 modulos nemzetközi ECDL bizonyítványt. ECDL vizsgaközpontunk az országban azon kevesek közé tartozik, ahol Linux alapú ECDL vizsgáztatás is folyik. 

 

 

IV. Nyelvészeti - ezen belül különösen kiemelt a klasszika-filológia

 

Iskolánk jelenleg négy élő idegen nyelv (angol, német, horvát, olasz) és egy holtnyelv (latin) oktatását vállalta fel. Az idegen nyelvi oktatás hatékonyabbá tétele érdekében a 9. évfolyamon ún. nyelvi előkészítő évfolyamot működtet. Számos diák teszi le az előrehozott nyelvi érettségit, illetve vállalja az emelt szintű megmérettetést vagy a középfokú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését.

 

Magyarországon kevés középiskola mondhatja el magáról, hogy a Pedagógiai Programjából adódóan minden diákja 4 évig, heti 3 órában latin nyelvi oktatásban részesül. Ebből következik, hogy az intézményben nagy létszámú latintanár dolgozik (két kollégának a másik szakja az ógörög, az idei tanévben el is indult egy ógörög szakkör az ötödik osztályosok számára), így komoly klasszika-filológia műhely működése válik lehetővé.

Valamennyi nyelvnél fontosnak tartjuk, hogy differenciáltan, lehetőségeinkhez mérten minél kisebb létszámú csoportban tanítsuk a nyelveket.

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK