Szellemiségünk

A tanórák előtt rövid reggeli beszélgetés keretében – ahol Jézus jelenlétét a gyertya jelképezi - a gyerekek vallhatnak apró titkaikról, fájdalmaikról, mindazokról, ami nyomasztja őket. Olyan ez, mint egy terápia. Kérdéseikre választ kapnak, fájdalmaikra gyógyírt, nem csak a pedagógustól, hanem társaiktól is. A közös ima, a Szentlélek segítségül hívása bátorítja őket, és az együvé tartozás érzését kelti bennük. Nem hiba nélküliek. Gyakran veszekednek, vélt vagy valós sérelmektől szenvednek. De van kiengesztelődés. Bocsánatot kérnek egymástól, és igyekeznek jóvátenni, amit elkövettek.

Kovászként kell működnünk! Tanítók és szülők… hogy gyermekeink a negyedik év végére készen álljanak arra, hogy kenyér váljék belőlük.

Bőkezűen bánunk a simogatással, a szeretetteljes odafordulással, a gyengék megsegítésével, felzárkóztatásával.

Alkalomadtán előfordul, hogy a leendő elsős tanító nénik a nyári szünet végén meglátogatják kis tanítványaik családját. Ez lehetőséget ad arra, hogy megismerjük a gyermekek erősségeit vagy gyengeségeit. De egy jelképes kéznyújtás is a szülő felé: itt vagyunk, számíthat ránk. Szeretnénk, ha mi is számíthatnánk a szülőkre. Ez a közös munka záloga.

Programjainkat úgy tervezzük, hogy lehetőség szerint a szülők is részesei lehessenek ezeknek. Az édesanyák-, apák napja, karácsony meghittebb lesz velük együtt. Számos ünnepünk van, alkalmak, amikor hitünket mélyebben megélhetjük (keresztútjárás, rózsafüzér imádkozás, adventi gyertyagyújtás, roráték stb.). Az évenkénti zarándoklat remek alkalom arra, hogy szülők, nevelők, gyerekek - mint egy igazi nagycsalád - együtt küzdjenek meg az út nehézségeivel, majd „oldódjanak” az ünnepi szentmise kegyelmeiben.

Tanítványaink nem mindannyian érkeznek olyan családból, ahol gyakorolják vallásukat. Hiszünk abban, hogy a diákmisék, a lelkigyakorlatok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy felnőttként teljesebb életet élhessenek.

A szülőértekezletek, fogadóórák nem mindig alkalmasak arra, hogy a szülők egymás előtt megnyíljanak. Évente néhány alkalommal családi napokat vagy „fehérasztalos” beszélgetést kezdeményezünk. Sok hozadéka van ennek. Közelebb kerülünk egymáshoz, nyitottabbá válunk a másik problémája iránt.


Kertészné Tóth Éva

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK