BÜSZKESÉGEINK

Kalazancius – díj

Kalazancius-díj, emlékplakett és oklevél. A Piarista Tartományfőnökség által adományozott díj. Az a tanuló kaphatja meg, aki az ifjak legjobbika: „princeps iuventutis”. A Kalazancius Éremmel, a Piarista Rend magyaroszági működésének 300 éves jubileuma alkalmával 1942-ben alapított díjat olyan tanuló kaphatja, aki példamutató jellemű; a gimnáziumi évek alatt végig kimagasló tanulmányi eredményt ért el, osztályközösségében pedig építő és megbecsült volt.” (Részlet az alapító levélből.)

Sík Sándor – díj

Sík Sándor – díj, oklevél. A Piarista Tartományfőnökség által adományozott díj.
Annak a tanulónak ítélik oda, aki tanulmányaiban - különösen humán területen - kiemelkedő eredményeket nyújtott és áldozatos közösségi munkájával is kitűnt társai köréből.

Vitéz Sólymos Ferenc – díj

Vitéz Sólymos Ferenc – díj – a Piarista Öregdiák Szövetség által alapított díj.
Annak a tanulónak ítélik oda, aki kiemelkedő tanulmányi eredményével, áldozatos közösségi munkájával, hitbéli elköteleződésével egyaránt a piarista iskola jó hírnevének öregbítője.

Pompiliusz – díj

Pompiliusz –díj – iskolánk által alapított díj
Évről évre az a tanuló kaphatja meg, akinek kiemelkedő a szociális érzékenysége, és a közösségért végzett felelősségvállalása, aki hitében-lelkiségében is példamutató.

Mayer Dániel – díj

Mayer Dániel – díj, oklevél. Az alapító szándéka szerint az alapkötelezettségeit meghaladó rendkívüli felelősségvállalásról, illetve a közösségért vállalt áldozatról tanúbizonyságot tevő diáknak adható.

Érettségi éve Osztálytabló Név
2014 12B Dernánecz Daniela

Morus Tamás – díj

Morus Tamás – díj, oklevél. A Morus-díj egy olyan új közéleti-jellegű elismerés, melyet azok a végzős középiskolás fiatalok kaphatnak, akik nemcsak jó tanulmányi eredményeikkel emelkednek ki társaik közül, hanem jól láthatóan
szívesen, aktívan és felelősen vesznek részt közösségi tevékenységben, nyitottak a közéletiségre és emellett elkötelezett keresztények.

Érettségi éve Osztálytabló Név
2014 12A Kocsis Judit
2014 12B Nagy Viktória

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK