Rangsorok 6 évfolyamos gimnázium

Kedves Felvételizők!

Iskolánk elkészítette a kódok szerinti ideiglenes felvételi rangsorokat, melyek lentebb olvashatók.

“A rangsorolás során kétféle döntés születhet: vagy sorszámot kap a tanuló, vagy elutasítást. A sorszám kifejezi a középfokú iskola felvételi szándékát, és egyben a sorszámmal az adott tanulmányi területen rangsorolja is a tanulót az iskola. Az elutasítással azt fejezi ki az igazgató, hogy a felvételre jelentkező nem teljesítette a felvétel iskolai követelményeit, s még abban az esetben sem kívánja felvenni, amennyiben a keretlétszámot nem sikerül betöltenie. Az intézmény igazgatója tehát saját hatáskörben dönt a jelentkezők felvételéről [Nkt. 50. § (1)]. A jogszabályban rögzített jogkörét a középfokú iskola igazgatója a felvételi jegyzéken feltüntetett tanulói rangsor összeállításával gyakorolja. A felvételi jegyzéket tanulmányi területenként kell elkészíteni, valamennyi, az adott tanulmányi területre jelentkező feltüntetésével. A jegyzék a jelentkező azonosító adata mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.”

(Forrás: Oktatási Hivatal: Felvételi a középfokú iskolákban a 2017/2018. Tanévben)

A módosító időszak

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell kitölteni és postázni a Hivatalba (az adatlapon szereplő postázási címre). A módosításra a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben van lehetőség 2018. március 21-én és 22-én, a felvételi lapok kitöltésével megegyező módon, azaz:

 - az általános iskola 8. évfolyamán tanulók valamint azon 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők, akiknek felvételi lapjait az általános iskola készítette el, a módosítást a tanuló általános iskolájában végezhetik el.

 - a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem álló jelentkezők, valamint azon 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők, akik egyénileg nyújtották be a felvételi dokumentumokat, az egyéni jelentkezés módjára vonatkozóan várhatóan 2018. január első felében a Hivatal a honlapján – a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév) menüpont alatt – nyilvánosságra hozott módon végezhetik el.

A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon szerepelt. Új tanulmányi terület csak a már szereplő iskolákon belül, és csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti.

 

061 – Emelt szintű matematika – angol (hatosztályos képzés)

Rangsor

Összes pontszám (185 pont)

Oktatási azonosító vagy jelszó

   

1

176

GUGUGAGA

2

165

72546858180

3

153

72546847810

4

151

72592287241

5

149.5

MACI

6

147.5

72546864900

7

147.5

72546840622

8

145

72546840480

9

145

72548618924

10

136.5

72546855311

11

127

72552524969

12

124

MRANDOREX

13

111.5

72564738046

14

111

72546845988

15

110.5

72546957358

16

103

72566487900

17

101.5

72546843310

18

92

72546847338

19

69.5

72546841586

 

062 – Emelt szintű matematika – német (hatosztályos képzés)

Rangsor

Összes pontszám (185 pont)

Oktatási azonosító vagy jelige

   

1

161

72546842396

2

158

72546853424

3

136.5

MK2005

4

132

72551010228

5

90.5

72546856785

6

85

72612860745

 

063 – Emelt szintű angol (hatosztályos képzés)

Rangsor

Összes pontszám (185 pont)

Oktatási azonosító vagy jelige

   

1

176

GUGUGAGA

2

165

72546858180

3

154

72546858387

4

153

72546847810

5

145

72548618924

6

137.5

72546856453

7

134.5

ZDENKO74

8

127

72552524969

9

126

72546852113

10

123

MRANDOREX

11

120

72546861426

12

115

72551009497

13

114

72546854806

14

111.5

72564738046

15

111.5

72546854341

16

111

72546845988

17

110.5

72546957358

18

110.5

72546848059

19

108

72877468474

20

107.5

72546849216

21

104.5

72557885032

22

101.5

72546843310

23

92

72546847338

24

75.5

RAMIRO

25

69.5

72546841586

26

63

72546863805

27

60.5

72550016782

 

063 – Emelt szintű német (hatosztályos képzés)

Rangsor

Összes pontszám (185 pont)

Oktatási azonosító vagy jelige

   

1

123

72555942784

2

116.5

72546845576

3

85

72612860745

 

KÉPTÁR

FILMTÁR

DIÁKSAROK

PIARISTA BOLT