KÖZKINCS

33. nap március 19.

Teljes felajánlás. Arra teremtettünk, hogy áldott és szeretett személyek, a béke eszközei, vigasztalók és Isten imádói legyünk.

29. nap március 15.

Az életünk azon területeinek felajánlása, amelyeket eddig elrejtettünk

28. nap március 14.

Szabadságunk, tanúságtevő életünk felajánlása (hűség keresztségünk kegyelméhez, egyházi tevékenységünk, evangelizáció)

Elmélkedés: Így szól az Úr: „Olyan dolgot viszek majd végbe napjaitokban, hogy el sem hinnétek, ha elbeszélnék” (Hab 1,5). Isten itt van a világban, és hív minket arra, hogy Őt képviseljük az emberek között szeretetünkkel és szavainkkal. Azzal is Őt jelenítjük meg, ahogy szolgálunk az Egyházban (szegények segítése, ministrálás stb.).

26. nap március 11.

Azon személyek felajánlása, akik hatalommal bírnak fölöttünk

25. nap március 10.

Azon személyek felajánlása, akik megsebeztek bennünket (megbocsátás)

24. nap március 9.

Jövőnk felajánlása (törekvés a megtérésre, életünk célja)

Oldalak

KÉPTÁR

FILMTÁR

DIÁKSAROK

PIARISTA BOLT