Boldog Donáti Celesztina Óvoda

CÍM:
Nagykanizsa,
Sugár út 11-13.

BEJÁRAT: 
Királyi Pál utca felől

E-MAIL: 
ovoda [kukac] nagykanizsa [pont] piarista [pont] hu

ÓVODAVEZETŐ:
Sifter Józsefné
06/70 332 2972

TELEFON: 
06/30 228 6198

CSOPORTJAINK:
Maci, Süni, Katica, Méhecske


MIT KELL TUDNI ÓVODÁNK JELLEGÉRŐL?  Tovább...

MIRE TANÍTJUK MEG A GYERMEKEKET AZ ÓVODÁBAN?  Tovább ...

6,5 perces bemutatófilm az oviról ide kattintva nézhető meg.

Az óvodáról készült összefoglaló bemutató itt tekinthető meg.


Értesítés óvodai beiratkozásról

2019. Apr. 24. 08:00 - 2019. Apr. 25. 17:00

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre

(2019. szeptember 1. - 2020. augusztus 31. közötti időszak) vonatkozó

óvodai beiratkozásra 2019. április 24-25-én 8- 17 óra között kerül sor.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

Felvételi körzet: Nagykanizsa és környéke

Az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony keletkezéséről a férőhelyek ismeretében a Piarista Óvoda vezetője dönt, amelynek eredményéről a szülőket 21 munkanapon belül értesíti.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány, vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
  • a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági bizonyítványt (TAJ kártya)
  • sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén a szakértői véleményt
  • nem magyar állampolgárság esetén az itt tartózkodását igazoló okmányokat

Az óvodába kötelező beiratni azokat a gyermekeket, akik 3. életévüket 2019. augusztus 31-ig töltik be, és még nem jártak óvodába.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik a 2019/2020-as nevelési év során lesznek 3 évesek. A nemzeti köznevelésről szóló 2011, évi CXC. törvény 8. § (1) lehetővé teszi azon gyermekek óvodai felvételét is, akik a 3. életévüket a felvételtől számított fél éven belül betöltik (szabad férőhely esetén). Az óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket is. Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő, a közléstől számított 15 napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a szülő a Piarista Tartományfőnökségnek címzett, de a döntést hozó óvoda címére jogszabálysértésre való hivatkozással benyújtott kérelem formájában adhatja be. Az óvoda vezetője a kérelmet, annak beérkezésétől számított 3 napon belül továbbítja a Piarista Tartományfőnökségnek.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül (2012. évi II. törvény 247. §)

A szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy a gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, valamint a gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul, a jogszabályban meghatározott mértéket, vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el. Amennyiben a szülő a kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozásokon való részvételt.

Nagykanizsa, 2019. március. 20.

KÉPTÁR

FILMTÁR

DIÁKSAROK

PIARISTA BOLT