Alapműveleti Matematikaverseny

Az Alapműveleti Matematikaverseny 2001 óta létezik, három éven át csak iskolai és megyei fordulók voltak, 2004-től országos szintű verseny lett belőle 4-8. évfolyam részére. 

2009 óta a mi iskolánk a Zala megyei forduló rendezője, szervezője. Minden évben 100 fő körül volt a megyei megmérettetés résztvevőinek száma. Reményeink szerint ez még tovább fog növekedni, s még több iskola bekapcsolódik majd a versenyünkbe. A feladatsort nem mi állítjuk össze, azt a verseny székhelyiskolájából Marcaliból kapjuk, a Mikszáth Kálmán Úti Általános Iskolából, akik az országos fordulót is bonyolítják. A nálunk megírt feladatsorokat mi javítjuk, majd behívjuk az ünnepélyes eredményhirdetésre a díjazottakat. Minden évfolyamról az első helyezett jut tovább az országos döntőbe.

Az Alapműveleti Matematikaverseny célja a tanulók számolási és kalkulációs képességének mérése és a tanulók ebbéli tudásának összevetése. 

Az Alapműveleti Matematikaverseny tematikája: Műveletek: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, négyzetgyök, összehasonlítás, abszolút érték, kerekítés, behelyettesítés, azonosságok alkalmazása, műveletek sorrendje, műveletek tulajdonságai, mennyiségek átváltása, oszthatósági szabályok alkalmazása, nyitott mondatok, egyenletek, egyenlőtlenségek, sorozatok. Számhalmazok: természetes, egész, racionális, irracionális. Számok alakja: egész, tört, vegyes, tizedes tört, arány, százalék, hatvány, normál alak. Mennyiségek: hosszúság, tömeg, idő, szög, kerület, terület, felszín, térfogat.

Az Alapműveleti Matematikaverseny során matematikai alapműveleteket kell alkalmazni egyszerű és összetett feladatokban. Precíz műveletfogalom, mértékegységek biztos kezelése, és fejlett számolási készség szükségeltetik hozzá. A versenyző biztosan és gyorsan bánjon a matematikai műveletekkel. Fontos a jó következtető képesség, találékonyság, éles logika. A feladatok utasításának cseles megfogalmazása felér egy szövegértési gyakorlattal!

Az Alapműveleti Matematikaverseny fogadtatása: kedvelt verseny a kollégák és diákok körében egyaránt, mivel a felső tagozatos matematikai törzsanyagra épít.

A verseny ideje alatt vendégül látjuk a kísérő szülőket és kollégákat, akik meg is tekinthetik a feladatsorokat a frissítők elfogyasztása közben. Ezalatt jóízű beszélgetésekre, tapasztalatcserékre kerül sor.

A díjkiosztón minden évfolyamról 6-6 diák kap tárgyjutalmat és oklevelet. Az első helyezettek kerülnek az országos döntőbe.

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK