Piarista naptár

  JANUÁR

   

  1. - Mária Istenanyaságának főünnepe Karácsony nyolcadában - főünnep.
  - A béke világnapja.
  - 1630: Rómában megkezdi működését a Collegium Nazarenum.
  - 2007: A megmaradt négy olasz rendtartomány (Etrúr, Ligúr, Nápolyi és Római) egyesítésével megszületik az Olasz Rendtartomány.

  - 2008: Hivatalosan megnyílik a Kamerun viceprovincia.

  2.
  - 1695: Az ausztriai Horn városában meghal Hart Jácint testvér, az ifjak szeretett hitoktatója.
  - 1885: Boldog Míguez Fauszt piarista atya megalapítja az Isteni Pásztor Leányai (Hijas de la Divina Pastora) női szerzetesközösséget (kongregációt).

  - 2007: Megnyílik az Emmausz viceprovincia.

  3.  
  4.  
  5. - Neumann (Nepomuki) Szent János (1811-1860) püspök egyházi ünnepe. A cseh piarista provincia növendéke volt.
  6.
  - 1921: A Provolo Antal áldozópap és Gresner Fortunáta által a lányifjúság oktatására és nevelésére alapított Mária Közössége (Societas Mariae) megkapja az egyházmegyei megerősítést.

  - 1960: Megnyílik a Chílei viceprovincia.

  7. - 1887: XIII. Leó pápa elfogadja a Piarista Nővérek (Matres Scholarum Piarum) női szerzetesközösség Konstitúcióit.
  8.  
  9.  
  10. - 1994: Megérkeznek az első piarista misszionáriusok az indiai Cochin-be.
  11.  
  12. - 1963: Megérkeznek az első piarista misszionáriusok Afrikába, a szenegál Oussouye városába.
  13.  
  14.
  - 1614: A "Kegyes Iskolák" egyesülnek az "Isten Anyjáról nevezett Lukkai Kongregáció"-val. Kalazanciust megerősítik az iskolavezetői tisztében.

  - 1857: Megérkeznek az amerikai kontinensre, Kuba szigetére az első piarista atyák.

  15. - 1643: Felfüggesztik Kalazanci Szent Józsefet az általános rendfőnöki tisztéből.
  - Pompiliuszi nap.
  16.  
  17.  
  18.  
  19. - A római Szent Pantaleon templom felszentelésének évfordulója - ünnep.
  20.  
  21.
  - Strambi Szent Vince (1749-1824), püspök, egykori piarista diák a római Collegium Nazarenumban - emléknap.

  - 1890: XIII. Leó pápa aláírja a Pirrotti Szent Pompiliusz boldoggáavatásáról szóló brévét.

  22.
  - Pallotti Szent Vince (1795-1850), áldozópap, a "Katolikus Apostolság Társasága" (pallottinusok) alapítója, egykori piarista diák a római Pantaleonban - emléknap.

  - 1975: Megnyílik az Amerikai Egyesült Államok Rendtartomány.

  - 1991: II. János Pál pápa kihírdeti Casani Péter (Pietro Casani) tiszteletreméltó voltát.
  23.  
  24. - 1656: VII. Sándor pápa kiadja Dudum felicis kezdetű brévéjét, melyben a Kegyes Iskolákat lefokozza az egyszerű fogadalmas szerzetesközösségek közé.
  25. - Kalazanciusi nap.
  26. - XIII. Leó pápa boldoggá avatja Pirrotti Szent Pompiliuszt.
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31. - 1622: XV. Gergely pápa kiadja a Sacri Apostolatus kezdetű brévét, amelyben megerősíti a piarista rend Konstitúcióit.


  FEBRUÁR

   

   1.  
   2.
  - A mi Urunk, Jézus Krisztus bemutatása a templomban ("Gyertyaszentelő Boldogasszony") - ünnep.

  - A megszentelt élet világnapja.
  - 1727: Pirrotti Szent Pompiliusz 16 évesen magára ölti a piarista  reverendát.
  - 1847: Leteszik fogadalmaikat az első piarista nővérek (Matres Scholarum Piarum).

   3.  
   4.  
   5.  
   6. - Szent Dorottya vértanú - emléknap.
   7. - Rómában meghal Boldog IX. Piusz pápa, aki az etrúriai Volterra városában volt piarista diák.
   8.  
   9.  
   10. - 1662: Hivatalosan megnyílik a Lengyel Rendtartomány.
   11. - 1958: Hivatalosan megnyílik a Brazil viceprovincia.
  - 1995: Megérkeznek az első piarista misszionáriusok Gabon Libreville nevű városába.
   12.  
   13.  
   14.  
   15.
  - Boldog Vilar David Vince (1889-1937), vértanú, egykori valenciai piarista diák - emléknap.
  - 1618: Rómában meghal Tiszteletreméltó Landriani Glicér.
  - Pompiliuszi nap.
   16.  
   17.  
   18.  
   19.  
   20.  
   21.  
   22. - 1940: Modilianoban meghal Isten szolgája Sagrera Ferenc piarista atya.
   23. - 1623: XV. Gergely pápa kiadja Regimini universalis Ecclesiae kezdetű brévéjét, amelyben átengedi a római Szent Pantaleon templomot a piarista rendnek a lelkek szolgálatára.
   24. - 1947: Pápai megerősítést nyer a Timon-David alapította Jézus Szentséges Szíve Kongregáció.
   25. - Kalazanciusi nap.
   26. - Montal Szent Paula (1799-1889), szűz, a Piarista Nővérek (Matres Scholarum Piarum) alapítója - emléknap.
   27.  
   28. - 1852: Az osztrák Baden bei Wien településen megszületik Boldog Schwarz Antal Mária.
  - 1920: XV. Benedek pápa jóváhagyja a Kalazanci Szent Józsefről nevezett Szegény Leányok női szerzetesközösség (Suore Calasanziane) Konstitúcióit.
   29.  


  MÁRCIUS

  ÁPRILIS

  MÁJUS

  JÚNIUS

  JÚLIUS

  AUGUSZTUS

  SZEPTEMBER

  OKTÓBER

  NOVEMBER

  DECEMBER

  KÉPTÁR

  FILMTÁR

  DIÁKSAROK

  FACEBOOK