Kummerné Simon Gyöngyi

  Státusz: 
  tanító, fejlesztő pedagógus
  Szakmai besorolás: 
  könyvtár műveltségi terület, fejlesztő-differenciáló szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógiai asszisztens
  Végzettség: 
  főiskola


  Elérhetőség: 
  kummerne.simon.gyongyi@ nagykanizsa.piarista.hu  1992. CSVM Tanítóképző Főiskola, Kaposvár – tanító, könyvtár.
  1999. Pallas 2000 BT, Zalaegerszeg - gyógypedagógiai asszisztens
  2007. MK, Nagykanizsa, ECDL-EU-konform
  2012. NYME, Szombathely - fejlesztő, differenciáló pedagógus, pedagógus szakvizsga
  2014. Publikáció – Tanulási, tanítási, stílusok vizsgálata (Fejlesztő Pedagógia, 2014/2.)
  2015. OH, Budapest, Minősítés - Pedagógus II. fokozat

  1993 szeptemberétől tanítok a Piarista Iskolában. Hivatásomban a legfontosabb, hogy a rám bízott tanítványaim fontosnak, értékesnek érezzék magukat. Jó kedvvel, szívesen tanuljanak, és megszeressék a kreatív tevékenységeket. Hiszem és vallom, hogy „…a tanárnak becsületesnek, emberinek és türelmesnek kell lennie, szigorúan kell irányítania, de mégis tapintatosan kell bánnia minden gyermekkel, tehetségeket kell felismernie, pedagógiai hiányokat kell kiegyenlítenie. A tanárnak az a feladata, hogy az élsportolók és a mozgáskorlátozottak vándorcsapatát ködben, úttalan utakon észak-dél irányába vezesse úgy, hogy mindenki a legjobb hangulatban s lehetőleg egyszerre érkezzen meg három különböző célba.” (Weltwoche, 1988. június 2. Idézi: Jürgen van Buer-Venter György: Tanárnak lenni.)

   
   
  
  
    
    
  
   

  KÉPTÁR

  FILMTÁR

  DIÁKSAROK

  FACEBOOK