EFOP-3.2.5-17 - 2018. június 6.

 

Jutalomkirándulás a Csodák Palotájába, Budapestre

Tanév végi jutalomként kapta 16 kisdiák az egy napos kirándulási lehetőséget a Csodák Palotájába. Ők tizenhatan kiemelkedő természettudományi tevékenységet végeztek ebben a tanévben, a természettudományos tantárgyakból kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Szaktanáraikkal egyeztetve választottuk ki őket a jutalomra.

A tanulók két kísérő pedagógussal vettek részt a kiránduláson, mely lehetőséget biztosított a kiránduláson részt vevő gyerekeknek arra, hogy az informális tanulás útján, nem tanórai keretek között ismerkedhessenek a fizika törvényszerűségeivel, a kísérletezéssel és a tudomány világával. A tudományos játéktéren kipróbálhatták az érdekes, kreativitást igénylő, gondolkodásra késztető eszközöket.

 

A program elemeként részt vettünk az Öveges terem kisérleteket bemutató előadásán. A tanulóink nem csak szemlélői voltak a bemutatott kisérleteknek, hanem többen közülük lelkesen jelentkeztek résztvevőnek, segítőnek.

Bízunk abban, hogy ezek az élmények hozzájárultak a gyerekek természettudományi kompetenciájának fejlődéséhez, hogy érdeklődésük fokozódott a természettudományok iránt.

Reméljük, hogy még nyitottabbak lettek a tudományos ismeretszerzésre és érdeklődéssel fordulnak majd a tudomány, valamint a műszaki pályák felé.

 

A gyerekek – akik mindvégig példamutató magaviseletet és lankadatlan érdeklődést mutattak – nagyon pozitívan véleményezték a kirándulást.2018. június 6.

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK