2018-19-ben induló 6 évfolyamos gimnáziumi képzéseink


061 Emelt szintű MATEMATIKA – ANGOL 6 évfolyamos gimn. képzés
062 Emelt szintű MATEMATIKA – NÉMET 6 évfolyamos gimn. képzés
063 Emelt szintű ANGOL 6 évfolyamos gimnáziumi képzés
064 Emelt szintű NÉMET 6 évfolyamos gimnáziumi képzés

 

A képzések közös jellemzői:

  • Ezekre a képzésekre a hatodik osztályosok jelentkezhetnek.
  • Mindegyik hat évfolyamos, hetedik évfolyamtól induló tehetséggondozó képzés.
  • Bármelyik képzési formában a 11. évfolyamtól az iskola fizikából, biológiából és kémiából heti 3 órás emelt szintű felkészítést biztosít (az általában szokásos 2 óra helyett), amelynek keretében felkészít az emelt szintű érettségire és az egyetemi felvételire.
  • Választható nyelvek: angol, német haladó és kilencediktől német, angol, latin, horvát, olasz kezdő szintről.
  • Kötelező a központi írásbeli felvételi magyar nyelvből és matematikából. (Max. 100 felvételi pont)
  • Szóbeli felvételi meghallgatás is kötelező. (Max. 25 felvételi pont)
  • Kötelező az idegen nyelvi írásbeli felvételi vizsga. (Max. 20 felvételi pont)
  • A hozott pontok számítása: az 5. év végi és a 6. félévi tanulmányi eredmény alapján a magyar irodalom+ történelem + idegen nyelv + matematika  érdemjegyeinek összege.(Max. 40 pont.)
  • Minden képzésben összesen 185 felvételi pont szerezhető.


 

061 Emelt szintű MATEMATIKA - ANGOL 6 évfolyamos gimnáziumi képzés
062 Emelt szintű MATEMATIKA - NÉMET 6 évfolyamos gimnáziumi képzés

Felvehető létszám: 9-9 fő
A képzés leírása:  A csoport magas óraszámban tanulja a matematikát és az angol vagy német nyelvet. Célja a jól megalapozott, széles körben használható kompetenciák megszerzése, az egyetemi felvételire való felkészítés.
Kiknek ajánljuk?  Azoknak az elsősorban reál érdeklődésű jól tanuló hatodikosoknak ajánljuk, akik már a hetedik évfolyamtól kezdődően szeretnének gimnáziumi képzésben részesülni, mélyebb szintű ismeretekhez jutni, és megalapozni a gimnázium utáni továbbtanulásukat.

 

 


063 Emelt szintű ANGOL 6 évfolyamos gimnáziumi képzés
064 Emelt szintű NÉMET 6 évfolyamos gimnáziumi képzés

Felvehető létszám: 9-9 fő
A képzés leírása: 
A csoport magas óraszámban tanulja az angol illetve a német nyelvet. Célja a jól megalapozott, széles körben használható kompetenciák megszerzése, az egyetemi felvételire való felkészítés.
Kiknek ajánljuk?
Azoknak a jól tanuló hatodikosoknak ajánljuk, akik már a hetedik évfolyamtól kezdődően szeretnének gimnáziumi képzésben részesülni, mélyebb szintű ismeretekhez jutni, és megalapozni a gimnázium utáni továbbtanulásukat.

KÉPTÁR

FILMTÁR

DIÁKSAROK

PIARISTA BOLT