31. nap március 17.

Felajánlás a Fiúnak

Elmélkedés: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda” (Jn 3,16). Igen, az Isten úgy szeret minket, hogy hozzánk akart kapcsolódni, megtestesült kisgyermekként. Isten emberré lett, hogy megtanuljunk bízni benne. Jézus ismeri emberi természetünket, még az elképzelhető legrosszabb oldalait is. Ismer téged, tudja, hogyan élsz, és azt mondja, hogy méltó vagy Isten képmásának lenni, méltó vagy rá, hogy Isten elé állj. Jézus jászolban született, első imádói a pásztorok, vagyis a társadalom kitaszítottjai voltak. A jobb lator oldalán halt meg, aki kétségkívül nem élt éppen példás életet, és az első ember, akinek feltámadása után megjelent, egy prostituált volt, Mária Magdolna. Ebből is láthatjuk, hogy Isten Fia nem volt személyválogató, nem azokat választotta ki, aki erre méltók voltak, hanem azokat, akik készen álltak őt befogadni, azokat, akiknek szüksége volt rá. Ismerd fel magadban, hogy szükséged van Krisztusra, és látni fogod, hogy világosan megmutatkozik az életedben.

Beszélgetés és döntés: A nap folyamán imádkozhatod a rózsafüzért, és közben komolyan elmélkedhetsz Jézus életének minden egyes titka fölött! Gondolkodj el rajta, mit jelképeznek ezek az események a te életedben! (Pl. Mária látogatása Erzsébetnél: amikor valamilyen ajándékot, kegyelmet kapok Istentől, elindulok-e szolgálni vele, úgy, mint Mária tette?).

Gondolat Ferenc pápától: A csodajelek, amelyeket Jézus elsősorban a bűnösökkel, a szegényekkel, a kirekesztettekkel, betegekkel és szenvedőkkel visz véghez, az irgalmasságról beszélnek. (MV 8)

Felajánló ima: Felajánlom magamat Jézusnak, és szeretnék én is testben, lélekben, szellemben egyaránt az ő közelségében élni, egyre inkább képmására formálódni.

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK