30. nap március 16.

Felajánlás a Szentléleknek

Elmélkedés: „Amikor felajánljuk magunkat a Szentléleknek, Istennel tölt be minket, megtisztítja a lelkünket, és lángra lobbant a szeretet tüzével” (Nagy Szent Vazul: Értekezés a Szentlélekről). Ne habozzatok hát segítségül hívni a Szentlelket, mert megadatik azoknak, akik kérik, azoknak, akik helyet készítenek lelkükben mindannak, amit Isten készít számukra. Mária eljegyezte magát a Szentlélekkel, így mindenkinél erősebben vonzza azt maga felé. Montforti Grignion Szent Lajos szavaival: „Amikor a Szentlélek ott találja Máriát egy lélekben, nyomban beléveti magát”. Mire várunk hát? Adjuk meg Máriának az őt megillető helyet, és látni fogjuk, hogyan tölt el minket a Szentlélek! Ha felajánljuk magunkat a Szentléleknek, akkor fel kell készülnünk arra, hogy majd meglep minket, hogy hatni fog egész életünkre. Forduljunk felé figyelemmel, ezáltal megtapasztaljuk, hogy bennünk él, és csak a beleegyezésünket várja, hogy lángra lobbanthasson, és Isten hatalmának tanúságtevői legyünk.

Beszélgetés és döntés: Imádkozz, hívd a Szentlelket, kérd tőle jelenlétének megtapasztalását! Elhatározhatod, hogy a mai napon különösen figyelni fogsz arra, hogy minden kis döntésed előtt kérjed, vezessen téged, és adja neked világosságát!

Gondolat Ferenc pápától: Irgalmasság: a szó, amely kinyilatkoztatja a Szentháromság misztériumát. (MV 2)

Felajánló ima: A Szentléleknek ajánlom magamat egészen, hogy Ő legyen lelkem erőssége és világossága, Ő legyen vezetőm, és megnyugodhassak jelenlétében.

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK