25. nap március 10.

Azon személyek felajánlása, akik megsebeztek bennünket (megbocsátás)

Elmélkedés: A következő eset Afrikában történt: egy kereszténnyel úgy bánt egyik hittestvére, mint valami rabszolgával. Nem bírta már tovább hallgatni az egymást sűrűn követő sértéseket, hanem szívében fellázadt. A szentségimádáson előtörtek belső küzdelmei, s ezt mondta Jézusnak: „Le akarok mondani a bosszúról, de könyörgök, ne kérd tőlem azt, hogy bocsássak meg neki!” Ám belső bizonyosságot kapott, hogy feleletül Jézus nemcsak azt kérte tőle, hogy bocsásson meg az illetőnek, hanem egyenesen azt, hogy ő maga menjen oda bocsánatot kérni tőle bosszúvágya miatt. Büszkesége lehetetlenné tette számára ezt a lépést, ezért sírni kezdett. Végül a kegyelem hatására odament hozzá, alázatosan és szelíden. Nagy meglepetésére a testvér meghatottságában könnyekre fakadt. Ugyanis fájdalmas sebet hordozott a lelkében, és rettenetesen szenvedett hatalmaskodó természetétől, amely miatt barátainak száma egyre csak fogyatkozott. De gyógyulást nyert, és ettől fogva nagy szelídségről tett tanúbizonyságot.

Beszélgetés és döntés: Vannak-e olyan emberek, akik nagy fájdalmakat okoztak neked? Határozd el, hogy nem őrzöd többé magadban a keserűséget, amit elkövettek ellened! Próbáld észrevenni, mi a te részed ebben az ellentétben, és kérd a kegyelmet a megbocsátáshoz és egy másfajta viselkedéshez! (Például hogy ne vegyél tudomást a sértésekről, hanem békés mosollyal válaszolj rájuk.)

Gondolat Ferenc pápától: A bűnbocsánat az irgalmas szeretet legnyilvánvalóbb kifejezése; nekünk, keresztényeknek pedig olyan kötelezettség, amely alól nem vonhatjuk ki magunkat. (MV 9)

Felajánló ima: Mária, aki végigkísérted Jézus megaláztatását, és nem tartottál haragot Fiad hóhéraival, neked ajánlom fel mindazokat, akik sebeket okoztak nekem, hogy eltűnjön szívemből minden bosszúvágy.

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK