23. nap március 8.

Kudarcaink felajánlása (csalódás, szerelmi bánat, elhagyatottság, önmagunk alábecsülése)

Elmélkedés: Az Úr Izajás prófétán keresztül azt mondja nekünk, hogy az ő gondolatai fölötte vannak a mi gondolatainknak, és az ő útjai fölötte állnak a mieinknek (vö. Iz 55,8). Ez életutunk teljes titka. Ha megértjük, hogy Isten nem mindig az általunk elképzelt úton vezet bennünket, tudatára fogunk ébredni kudarcaink áldó hatásainak. Kudarcaink lehetnek megszentelődésünk és megdicsőülésünk helyei. Ezért Krisztus tanítványa számára a kudarc mint olyan nem létezik. Az események az adott pillanatban balsikernek tűnhetnek, miként az emberek szemében kudarcnak tűnhetett Jézus keresztre feszítése is. Egyetlen ember sem tudta volna elképzelni a módot, ahogyan Isten megváltja a világot. Minket is ugyanígy zavarba ejt az a mód, ahogyan Isten a szentségre vezet bennünket. Ezért mindenért hálát kell adnunk az Atyaistennek Urunk, Jézus Krisztus nevében (Ef 5,20). Hogyan magyarázható, hogy legmegalázóbb árulásainkból, valamint abból, amit önmagunkban a legromlottabbnak érzünk, kibontakozhat a szentség? Megrázó titokkal állunk itt szemben. Mert annyi jó megoldásunk lenne Isten számára, életünk azonban egész más tényekkel szembesít bennünket. Micsoda megszégyenülés! Micsoda kontraszt a mi nagyszerű javaslatainkhoz képest! Érzékenységed csalódik, terveid nem válnak valóra. De még ilyenkor is hálát adhatsz, Isten ugyanis jelen van, és működik az életedben, hogy szentté válj úgy, ahogyan ő akarja neked adni. Nélküle semmit sem tehetsz, pusztán a magad ötletei alapján. Ahol a sebed van, ott a megváltásod.

Beszélgetés és döntés: Válaszd ki egyik legnagyobb kudarcodat, és gondolkodj el rajta, mi jót tud vajon kihozni belőle Isten (talán ezáltal lettél alázatosabb, vagy segített elkerülnöd egy jókora ballépést)! Azután adj hálát Istennek azért a csodáért, aki te magad vagy (vö. Zs 139,14).

Gondolat Ferenc pápától: E Szentév magával hozza Jézus küldetésének gazdagságát, mely a próféta szavaiban visszhangzik: vigasztaló szót és gesztust hozni a szegényeknek, hirdetni a szabadulást a modern társadalom új rabszolgaságában sínylődőknek, visszaadni azok látását, akik nem látnak, mert csak magukra gondolnak, és visszaadni azok méltóságát, akiket megfosztottak tőle.  (MV 16)

Felajánló ima: A mai napon Szűz Mária kezéből neked adom minden hiányosságomat és szegénységemet.

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK