21. nap március 5.

Imaéletünk (belső ima, szentségimádás, szentmise, liturgia, közbenjárás, dicsőítés, ének) felajánlása

Elmélkedés: Mindannyian hordozzuk magunkban a vágyat, hogy szeressenek, ez szédítő mélység a lelkünkben. Miért esik oly nehezünkre, hogy fenntartás nélkül az Atya karjába vessük magunkat, annak a karjába, akinek végtelen hatalma van? Ő az egyetlen, aki be tud tölteni bennünket. Az Úr eloltja perzselő szomjúságunkat, ami már önmagában is nagy kincs. Szomjazunk Isten után, Ő is szomjazik utánunk. Az imádság az a hely, ahol Jézus, a szeretet koldusa találkozik velünk, és meggyógyítja szenvedésünket. Akár érezzük ezt, akár nem, Isten keres és vár bennünket. Hogy nyitottak tudjunk maradni folyamatos működése számára, ahhoz először is ragaszkodnunk kell az Egyházhoz és a szentségekhez. Életállapotunk szerinti feladataink mindennapos teljesítése és a testvéri szeretet az Istennel való kapcsolatunk elmélyülésének különleges csatornái. Az ima, a szentségimádás hűséges gyakorlása és a szentmisén való részvétel Isten képmására alakítja szívünket, és megnyit bennünket a láthatatlan valóság felé. A dicsőítés és a közbenjárás örömmel és szeretettel tölt el, amelyet meg kell osztanunk a többiekkel is. Légy állhatatos az imádságban, mert ezt követeli tőled a Szeretet!

Beszélgetés és döntés: Vajon Isten áll az első helyen az életemben? Szeretném az életemet imádsággá alakítani? Ha a válaszod igen, akkor ahányszor csak eszedbe jut, ajánld fel Istennek a pillanatot, amelyet éppen megélsz, megköszönve neki mindazt, ami elmúlt, és rábízva, ami el fog jönni!

Gondolat Ferenc pápától: Anyaszentegyház imádságával és életével képes arra, hogy egyesek szent volta megsegítse mások gyöngeségét. (MV 22)

Felajánló ima: Mária, a mai napon felajánlom neked minden vágyamat, amely a szeretetre és az Úr szolgálatára irányul, hogy az életem imádsággá váljon, és hogy életem minden területe Istenhez kapcsolódjon.

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK