20. nap március 4.

A Szentlélektől kapott ajándékok és karizmák felajánlása

Elmélkedés: A Szentlélek sok ajándékot és indíttatást ad nekünk, így válunk fogékonnyá Isten hívása, üzenete iránt a nagy és kis dolgokban egyaránt. Ajándékai: bölcsesség és értelem, tanács és erősség, tudomány, a jámborság és az Úr félelme (tisztelete). A Szentlélek sokaknak megadja a rendkívüli adományait is: gyógyítás, prófétálás, az indíttatások megkülönböztetése, nyelveken szólás. Tehát engedjük, hogy a Szentlélek vezessen, figyeljünk rá szüntelen és hűséges imádságban! Nagyszerű dolgokat, jeleket, akár csodákat hajthat végre általunk. Bátran kérjünk, higgyünk a csodákban, váljunk lánglelkű apostolokká!

Beszélgetés és döntés: Mire használom a Szentlélektől kapott ajándékaimat? Tudatában vagyok egyáltalán a létezésüknek? Elolvashatod a Bibliában a róluk szóló részt (Iz 11,2; 1Kor 12, 4-11), hogy felismerd, mi az, amit már megkaptál közülük! Köszönd meg Istennek ezt az ajándékát!

Gondolat Ferenc pápától: Megkaptuk a Szentlélek ajándékát a bűnök megbocsátására, és ezért felelősséggel tartozunk. Egyikünk sem tulajdonosa a szentségnek; mi csupán Isten megbocsátásának hűséges szolgái vagyunk. Minden gyóntatónak úgy kell fogadnia a hívőket, mint a tékozló fiú példabeszédében az atya, aki annak ellenére a fia elé siet, hogy az elherdálta vagyonát. (MV 17)

Felajánló ima: Felajánlom magamat neked, Mária, aki az imádkozó Egyház szívében vagy, hogy egészen megnyílhassak a Szentlélek új kiáradása, ajándékai és a karizmák előtt, az evangélium hirdetésének és a Szeretet civilizációjának a szolgálatában.

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK