18. nap MÁRCIUS 2.

Fogadott fiúságunk felajánlása

Elmélkedés: A Szentháromság alapja az Atya, Fiú és Szentlélek között fennálló kapcsolat. Éppígy minden ember életét alapvetően kapcsolatai határozzák meg. Létünk értelme nem más, mint az Atyaistennel való kapcsolatunk. Isten fiaivá fogad bennünket attól fogva, hogy életünkbe fogadjuk Krisztust, az Ő egyszülött Fiát: „Akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek” (Jn 1,12). A világ nem ismeri Istent, ezért úgy tekint az emberre, mint egy tárgyra, amelyet gátlástalanul elsöpörhet az útból. Innét jön a megvetés saját és mások élete iránt. Te ne viselkedj tehát úgy, mint aki a világból való, hiszen megkaptad a hatalmat, hogy Isten gyermekévé válhass!

Beszélgetés és döntés: Mi az az életedben, amivel nehezen nézel szembe, amitől félsz? Ha Isten az Atyád, rábízhatsz mindent, hiszen Ő feltétel nélkül szeret téged. Neki elmondhatod azt, amit még senkire nem mertél rábízni. Kérd segítségét, atyai, szülői közbelépését! Engedd, hogy rátekintsen arra, amit te takargatsz, hogy magadon érezhesd jóságos tekintetét!

Gondolat Ferenc pápától: Jézus paraboláiban Isten mindig úgy jelenik meg, mint akit öröm tölt el, főként amikor megbocsátást gyakorol. (MV 9)

Felajánló ima: Mária, neked ajánlom fel magamat én is, és oltalmad alá futok, hogy segíts növekednem az Atyához fűződő gyermeki kapcsolatomban.

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK