17. nap MÁRCIUS 1.

Mindennapi reményünk felajánlása (a szentségek)

Elmélkedés: A reménységet a keresztség felvételekor kaptuk meg, mint egyfajta világosságot, amely megvilágítja értelmünk előtt az isteni irgalom mélységeit. Ezt a világosságot őrizni kell, méghozzá a szentáldozás és a gyónás szentségeinek segítségével. A bűneinkkel kötött kompromisszumok által egyre nagyobb sötétségbe kerülünk, különösen akkor, ha tudatosan lépünk a rossz útra. Elveszítjük békességünket, helyette kétely költözik szívünkbe. Nem örülünk többé Isten irántunk való szeretetének, helyette gyanakodni kezdünk, hogy Isten elhagyott bennünket. Bármilyen állapotban legyen is a lelkünk, mindig képesek lehetünk tovább növekedni a reménységben, egyfelől a szentségek magunkhoz vétele által, másfelől a naponta meghozott döntéseink révén. Minden egyes döntésünk, akárcsak tetteink, építhetik a világot, és visszaadhatják neki a reményt, ha mi magunk elkezdünk végre reménykedni minden reménytelenség ellenére is. Ily módon tanúságot tehetünk arról, hogy Isten az, aki győzelmesen jóra fordít minden rosszat! Ne járjunk csalódottan az életben, hiszen „a remény nem csal meg” (Róm 5,5).

Beszélgetés és döntés: Mit jelentenek számodra a gyónás és a szentáldozás, az, hogy meg vagy keresztelve (esetleg már bérmálkoztál)? Fölajánlhatod életed kétségbeesett pillanatait egy szentmisében, ezáltal lehetővé teheted Jézusnak, hogy beragyogja őket világosságával és reménységével! Szentgyónásban is átadhatod Istennek reménységed elveszítését, hogy az irgalom helyreállíthassa és új alapokra helyezhesse azt benned.

Gondolat Ferenc pápától: A nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken és szombaton megtartott 24 óra az Úrért elnevezésű ájtatosság gyakorlatát terjeszteni kell az egyházmegyékben. Sokak számára ez jelentheti a szentgyónás lehetőségét, köztük számtalan fiatalnak, akik gyakran ezen alkalommal találják meg az Úrhoz való visszatérés útját: élik át az elmélyült imádság élményét és fedezik föl életük értelmét. (MV 17)

Felajánló ima: Mária, segíts, hogy Isten minden Szava, az Egyház valamennyi szentsége erősítse hitemet és reménységemet!

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK