16. nap február 29.

Szenvedésünk felajánlása (vigasztalás)

Elmélkedés: „Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást” (Iz 53,5). A próféta szavai világosak. Krisztus sebei szereztek nekünk gyógyulást. Nem az okkult praktikák, nem a spiritizmus, nem a new age követése, de nem is a drog vagy az alkohol, sem a jövőbelátás és ezekhez hasonlók... Isten valóban mindent jóra tud fordítani; a kereszt, amely korábban értelmetlen volt, üdvösségünk, a te üdvösséged forrásává lett! Krisztus vállalta érted a kereszthalált, azért, hogy te meggyógyulj szenvedésed értelmetlenségéből. Bízzál Istenben, és ő segítségül jön! Járj az egyenes úton, és remélj őbenne! Nem vagy egyedül a szenvedésedben.

Beszélgetés és döntés: Hogyan éled meg a szenvedést? Folyton ezen emészted magad, úgyhogy végül elveszted az életörömöd? Keresd a pozitívumot a szenvedésben, próbáld felfedezni, mire akar vezetni általa az Úr! És amikor úgy érzed, egyre erősebb a fájdalmad, emlékezz Rá! Tégy egy lépést a bizalomban Isten felé, mondd el neki, hogy hiszel a hatalmában, hogy még ezt a szenvedést is jóra tudja fordítani!

Gondolat Ferenc pápától: Jézus a maga szenvedését és halálát az irgalmasság horizontján élte meg, a szeretet nagy misztériumának tudatában, melyet a kereszten fog majd beteljesíteni. (MV 7)

Felajánló ima: Mária, taníts meg rá, hogy megvigasztaljam a szomorkodókat, és hogy Jézussal egyesülve minden szenvedésemet felajánljam a világért!

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK