12. nap február 24.

Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

Elmélkedés: Az élet sebei és a szenvedés megtapasztalása súlyos zavarokat keltenek érzelmi képességeinkben. Erőt vesz rajtunk a félelem (félelem valaminek az elveszítésétől, mások véleményétől, a jövőtől, attól, hogy hibát követünk el, a haláltól...), és ellentmondásos érzelmeink miatt sokszor tör ránk az aggodalom. Az elszenvedett igazságtalanságok haragot, erőszakot, agressziót, sőt erős bosszúvágyat válthatnak ki belőlünk. Baklövéseink és attól való félelmünk, hogy nevetségessé válhatunk, esetleg félénkké tehetnek bennünket, sorozatos kudarcaink keserűséggel töltenek el, csalódást okoznak, amelyek csak növelik értéktelenségünk érzését. Végeredményben azt érezzük, hogy nem vagyunk szeretnivalók. Amikor felajánljuk az életünk különböző eseményei keltette érzelmeinket és reakcióinkat, felszíneseket és mélyeket egyaránt, felfedezhetjük rendkívüli képességeinket. Ezek a bizalom és az önátadás, a jóság és a türelem, a szelídség és a rácsodálkozás, az együttérzés és a szeretet, amelyeket az Úr öröktől fogva a szívünkbe helyezett, hogy a szeretet szolgálatára lehessenek.

Beszélgetés és döntés: Melyek azok a helyzetek, amikor rendszeresen a rosszat látom meg? Próbáld meg észrevenni ilyenkor a pozitívumokat is, esetleg írd le őket, hogy visszatérhess hozzájuk, és emlékezetedbe idézhesd őket, amikor hasonló helyzetbe kerülsz!

Gondolat Ferenc pápától: Jézusban minden az irgalmasságról szól; benne nincs semmi együttérzés nélkül. (MV 8)

Felajánló ima: Mária, szelíd és gyöngéd Édesanya, segíts, hogy megízlelhessem vigasztalásodat, csillapítsd fájó érzékeimet, sebzett érzékenységemet!

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK