Skót reggeli áldás a Carmina Gadelica-ból

Imádkozzunk azokért, akik ma születnek, és áldjuk meg őket Jézus nevében!

Isten öröme sugározzon arcotokból, és örüljön mindenki, aki titeket lát.
Isten pajzsa vegye körül fejeteket, és angyalai őrizzenek mindörökké.
Minden évszak legyen áldott számotokra, és Mária fia adjon nektek békét.


Imádkozzunk azokért, akiknek ma dolgozniuk kell, és áldjuk meg őket Jézus nevében!

Isten áldja meg a földet lábatok alatt, az ösvényt, amelyen jártok.
Kezetek és szelemetek munkáját, és mindazt, amire vágyakoztok.
És ha a nap véget ér, Isten áldja meg pihenéseteket.


Imádkozzunk azokért, akik ma útra kelnek, és áldjuk meg őket Jézus nevében!

Krisztus őrködjön körülöttetek, Isten védelmezzen titeket,
A menny Királyának irgalma tartson hatalmában,
védjen meg minden veszélytől és veszteségtől.
A kegyelmes Isten irgalma áldjon meg titeket tetőtől-talpig,
a menny királyának irgalma palástként takarja be testeteket.

 

Imádkozzunk azokért, akik a halállal néznek ma szembe, és áldjuk meg őket Jézus nevében!

Adja meg Isten neked mindazt, melyre szüksége van testednek és lelkednek,
mikor szembenézel a végső utazással.
Vegye Jézus kezébe a lelkedet, és a megítélés ideje után vigyen téged a béke lakhelyére és tegye othonoddá mindörökre.

 

És végül imádkozzunk önmagunkért, kik a menny háza népe vagyunk!

Engedd, nagyságos Isten, hogy úgy járjuk ezt a napot, mint a szentek a mennyben.
Hogy úgy őrizzük ezt a napot, mint a menny emberei.
És szeressük ezt a napot, melyet te készítettél el nekünk.


Isten békéje, Isten népének békéje, a szelíd és szerető Mária békéje és Krisztusé, az emberszívek királyáé,
Isten békéje legyen
   mindenen amit szemünk befogad,
   mindenen, amit fülünk befogad,
   testünkön, mely a földből származik,
   lelkünkön, mely a mennyből származik
örökkön-örökké.

Ámen.

KÉPTÁR

FILMTÁR

DIÁKSAROK

PIARISTA BOLT