TESZI - A Tevékeny Szeretet Iskolája

 

Amit legkisebb testvéreink közül eggyel is tettetek, velem tettétek. (MT 25, 40)

Iskolánk keresztény jellegéből adódóan nagy hangsúlyt fektet a ránk bízott gyermekek nevelésére, lelki életének fejlesztésére. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok megismerkedjenek a szereteten alapuló segítségnyújtással, és megtapasztalják azt, hogy már fiatalként is tudnak másokon segíteni. Mindez nagyban hozzájárul a felelősségtudatuk erősödéséhez, saját személyes fejlődésükhöz, emberi kiteljesedésükhöz.

Iskolánk közösségének segítőkészségét fejezi ki a 2008/2009. tanévben Mérczné Ács Sarolta tanárnő vezetésével beindított Szeretetszolgálat, piarista nevén TESZI (A Tevékeny Szeretet Iskolája). A Pedagógiai programunk keretében minden 10. évfolyamos tanulónk számára kötelező a karitatív tevékenységben való részvétel. Mindig van olyan gyermek, felnőtt, vagy akár egy egész család, amely rászorul azoknak a segítségére, akiknek módjukban áll ezt megadni. A jó szó, a bajba jutott meghallgatása, az együttérzés kifejezése legalább olyan fontos, mint az adomány. A CÉL, hogy a diákok megtapasztalják azokat az értékeket, amelyeket a tevékenységek során gyűjthetnek egy olyan környezetből, amely ismeretlen vagy kevésbé ismert volt korábban számukra. Ugyanakkor a gyerekek szociális érzékenységének erősítése, a közömbösségek kiküszöbölése, gátlások feloldása, önkéntesség, mint érték felismerése, ezek mind olyan célok, amelyek érdekében a pedagógusi és szülői nevelést nem lehet elég időben kezdeni.

Tanévenként nagyjából 50-60 tanulónk végez szolgálatot szeptember végétől kezdve májusig alkalmanként 1 óra időtartamban. A program a gyerekek számára nem megszokott élethelyzetekbe enged betekintést, aktívan vesznek részt egy-egy más jellegű közösség életében. A diákok nagykanizsai intézményeket keresnek fel, ahol idősekkel, óvodásokkal rászorulókkal, eltérő fejlődésű emberekkel, betegekkel találkozhatnak, velük foglalkozhatnak, tanulhatnak, játszhatnak, egy szóval tartalmas közösségben lehetnek. A szeretetszolgálatba elindulni nem könnyű, rengeteg kérdés megfogalmazódik már az elején: mit fogok mondani, mit kell ott csinálni, fel fogom-e találni magam egy idegen környezetben. Éppen ezért a gyerekek „munkáját” segítő tanár felügyeli, aki első alkalommal elkíséri a kijelölt intézménybe, utána szükség szerinti tanácsadással, megbeszélés formájában tartja vele a kapcsolatot.

A velünk együttműködő intézmények, valamint egyéb tevékenységek:

  • Nagykanizsa város Kanizsai Dorottya Kórháza,

  • Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye,

  • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület,

  • Egyesített Szociális Intézmény (Idősek Otthona),

  • Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ (Gyermekotthon),

  • intézményünk rászoruló kisebb diákjainak, óvodásainak felkarolása, segítése, korrepetálása,

  • saját otthonukban látogatott idős emberek, betegek látogatása.

Nemcsak az a fontos, hogy elindítsuk tanítványainkat a szeretetszolgálatba, hanem az is nagyon szükséges, hogy megkérdezzük őket arról, hogyan is érzik magukat a feladatban, elmondhassák, milyen észrevételeik, élményeik vannak. Elengedhetetlen, hogy mi felnőttek, a szolgálatban tapasztaltabbak bátorítsuk a fiatalokat, akik odaszánták idejüket, energiájukat arra, hogy szeretetet vigyenek egy-egy intézményben egy-egy embernek. Meg kell őket erősítenünk abban, hogy ezzel a szolgálatukkal egy kicsit jobb lehet a világ és hogy tevékenységük által generációk találkoznak, embereknek szerezhetnek vidám emlékeket. A diákok felismerhetik a társadalom peremére szorult személyek méltóságát, felfedezhetik, hogy mennyi örömöt tudunk adni apró figyelmességekkel, és hogy az általunk segítettek is megajándékoznak minket. Megláthatják azt, hogy az idős ember nem csak támogatásra szorul, de élettapasztalata által olyan tanácsokat tud adni, amely megszívlelésre érdemes.

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK