Gyógypedagógiai, fejlesztő szakemberek

Iskolánkban a városban egyedülálló módon helyben történik a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való törődés. Simon Edit gyógypedagógus és Kummerné Simon Gyöngyi fejlesztő pedagógus végzik ezt a tevékenységet. Munkájukat segíti Kovács Emese pedagógiai asszisztens.

Gyógypedagógus: Simon Edit

 

 Elérhetőségeim:

 E-mail: simonedit11 ( @ ) hotmail . com

 Telefon: 06303319360

 

Intézményünkben, óvodától a gimnáziumig, felelősséggel dolgozom tanulóinkért, főként azokért, akik a tanítás-tanulás folyamatában valamilyen nehézséggel/zavarral küzdenek. Legfőbb tevékenységeim: terápiás foglalkozások szervezése és vezetése sajátos nevelési igényű tanulóknak, logopédiai foglalkozások tartása az arra rászorulóknak. De bármilyen tanulási problémával fordulhatnak hozzám diákjaink, szüleik. Elvégzek tájékoztató, problémát megelőző vagy feltáró diagnosztikus méréseket is. Kapcsolattartásom a kollégákkal folyamatos, s így közösen munkálkodunk azon, hogy a tanulás egy-egy területén akadályokba ütköző gyermekeink óvodai, iskolai beválása minél zökkenőmentesebb legyen, hogy fejlődésük, ismeretelsajátításuk egyre magasabb szintre juthasson, hogy az ő erősségeik, tehetségük is kibontakozzon intézményünkben. Munkám egyben a hivatásom is, örömet, kihívást jelent számomra. Segítőként vagyok jelen a Piarista Iskolában.


Fejlesztő pedagógus:
Kummerné Simon Gyöngyi

 

  Elérhetőség:

  E-mail: ksgyongyi ( @ ) hotmail . com

 

1993 óta tanítok a Piarista Iskolában. Tanítói munkám mellett, fejlesztő pedagógusként felelősséggel végzem a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóink tudásának, képességeinek fejlesztő tevékenységét. A rám bízott gyermekek életkori sajátosságaihoz, képességeihez igazodva, játékos fejlesztő foglalkozásokat szervezek részükre. Megismertetem a tanulásukhoz szükséges eszközök (könyvtár- és szótárhasználat) módját. Megszervezem a szükséges kontrollvizsgálatukat. Óralátogatások keretében az érintett gyermekeket nyomon követem az iskolai tanórákon is, az őket tanító pedagógusokkal, valamint szüleikkel folyamatosan kapcsolatot tartok a közös cél érdekében. Fő tevékenységem a tanulási folyamat gördülékenyebbé tétele, a tanulni tanuláshoz szükséges, személyre szabott módszerek megtalálása, alkalmazása és megszerettetése:„A gyermek akkor emlékezik rád holnap, ha ma vagy vele.” (Steffen T. Kraehmer)


KÉPTÁR

FILMTÁR

DIÁKSAROK

PIARISTA BOLT