Lelki oldal

Intézményünk honlapja megújult, ide már nem teszünk fel híreket.

AZ ÚJ HONLAPUNKAT ITT TALÁLJA.

A lelkinapról

Nem tudtam pontosan, mire készüljek. Tele voltam kérdésékkel, hogy vajon milyen lesz majd a néhány évvel fiatalabbakkal. Vajon sikerül majd lefoglalni őket? Megfelelően helyt tudok állni? Vajon én is élvezni fogom a napot?

 
Bűnbánati liturgiával kezdtük a programot. Akkor még mindig izgatott voltam, hiszen nem tudtam kikkel leszek. Mikor véget ért, összeálltak a csapatok, és a templomból átmentünk a gimnázium épületébe, hogy az osztályokban folytassuk a napot. Ahogy felügyelő tanárunk fogalmazott: megkaptuk a kemény magot. Akkor még nem tudtam pontosan mire gondol, majd szépen lassan tapasztaltuk, hogy eleven csapatot kaptunk.
Szerencsére gyorsan megtaláltuk a közös hangot, elkezdtünk játszani. Úgy tűnt élvezték. Elsőként a tükörjátékot választottuk, majd jött a ,,földrengés". Annyira tetszett nekik, hogy alig hagyták, hogy játékot váltsunk. A harmadik, egyben utolsó menetben kicsit gondolkozniuk kellett, és gyanúsítani a másikat, hiszen a gyilkost kellett megkeresni. Azért ez volt az utolsó, mert ahogy belelendültek, nem voltak hajlandóak váltani. 
Boldogan láttuk két társammal, hogy mennyire élvezik. Sikerült feldobni a társaságot. Ez persze nem ment volna, ha nem ilyen elevenek. Sokat nevettünk mi magunk is. Megkedveltem őket. 
Harmadik programunk a keresztút volt. A rossz idő miatt a templomban tartottuk. Bár csak kísérő voltam a sok felsős diák között, teljes mértékben részt tudtam venni fejben, lélekben. 
A nap lezárásaként Dósai Atya vezetésével egy szép szentmisén vettünk részt. Csodálattal szemléltem áldozásnál a gyerekeket, hiszen alig maradt közülük ülve pár fő. Gyönyörűen énekelték a dalokat is. 
 
Összességében elmondhatom, hogy büszkén jöttem el a mise után, hiszen oly sok mosolyt, ragyogó szemet láttam. Örülök, hogy részt vehettem a lelkinapon.
 
Farkas Petra, 12.b

Remény születik

„Ne félj a fájdalomtól.

Nem kontár kése koncol.

Próbált sebész az Isten,

Megifjodol, ha boncol.”

(Sík Sándor: Ne félj)


Napok óta készülődött valami a természetben. A súlyos felhőket szinte a földig nyomta terhük.

Az öreg János bácsi – Isten nyugtassa! – azt mondta volna „Üdő lössz!”(sic!) Ember, állat nyugtalan volt. Csak az aprócska gyerekek reménykedtek izgatottan: „Mégis fehér karácsonyunk lesz az idén!” Titokban már kihozták a fészerből szánkájukat, és vágyakozva gondoltak arra, hogy talán ezen a télen hasznát veszik.

Hideg permet hullt az égből, amikor Pista vállára vette fejszéjét, s a közeli erdő felé indult.

Méltatlankodva morgolódott magában: ”Ej, ez az asszony, hát nem lett volna elég, ha holnap megyek ki azért a fácskáért! Addig legalább élt volna még. Átfutott a fején, hogy bármilyen csúf, műfenyőt kellene venni. Sajnálta a fiatal életet kioltani.

Még sötét volt, amikor Anna felriadt. Mint hetek óta mindig, most is vasmarokkal szorította szívét a fájdalom. Rémülten kapkodott levegőért, keze görcsösen markolta a lepedőt.

Mintha egyre hosszabb idő múlva jönne az enyhülés. Kimerülten hanyatlott a verítéktől csatakos párnára. Hát már soha nem lesz vége? Vigyél magaddal, Uram, látod, oda már a békességem! Irgalmas szereteteddel simogasd ki belőlem borzolt lelkem kínját! Imára kulcsolt kezére hulltak forró könnyei. Teste remegése lassan alábbhagyott, kifáradt a szenvedés, a lét kezdett értelmet nyerni. A napok óta tartó tomboló düh, fékevesztett harag … a világ ellen … mindenki ellen, aki él, veszített erejéből. Érezte, ahogy tagjait meleg nyugalom járja át.

Jó volt így egyedül. Kegyelemként élte meg a jelen perceit.

Édes Párom! Soha nem szűnök meg gondolni Rád - suttogta fájdalmas hangon. – Lásd, el kell búcsúznunk egymástól, hogy az a majdani találkozás szép legyen, méltó tehozzád, méltó kettőnk életéhez.

Hosszú idő után most először gondolt arra, hogy görcsös igyekezetével, amivel férjét vissza akarta rángatni ebbe az életbe, zavarhatja az elhunytat. Eszével tudta, hogy hitben, és a Jézustól tanult szent elhatározással el kell engednie, … de a szíve, a még mindig szerelemmel teli szíve, … fogva tartotta.

Nehézkesen emelte fel a fejét, pillantásával körbefogta a kis szobát, majd tekintete megállapodott az ágy fölötti korpuszon.

- Megváltó Jézus! Tartsd meg józan értelmemet! Tudom, végleg elment, akit maradásra akartam bírni, de már csak gondolataimmal ölelhetem át. Hadd tegyem! Bocsáss nekem meg! Nem, nem akarom kétségbe vonni ítéletedet! Szent az, miként minden tetted.

A feszület alatti polcon vékony kis füzet feküdt: „Üzeneteim nehéz időkre”.

- Megmosolyogtató cím! - morfondírozott. Aztán találomra belelapozott.

Döbbenet ült ki elgyötört arcára.

Később, úgy emlékezett erre a pillanatra, mintha kezét valami nem evilági erő mozgatta volna. Mohón falta a betűket.

Olyan reménytelenül éhes volt már a vigasz-szóra!

„Ahhoz, hogy megtapasztaljam éjszakámban a hajnal hasadását, el kell jutnom az elfogadásig.

A halálból az életre hosszú út vezet.

A tagadáson, a haragon, az alkudozáson, és az önvádon keresztül juthatok el arra a pontra, amikor elfogadom veszteségemet. Végre kezemben tartom sebemet, és belehelyezhetem Isten gyógyító ölelésébe.”

Alig tudta kisilabizálni a dátumot, a szemét újra elborító könnyektől. Apja halálának egy éves évfordulóján írta.

Istenem, újra és újra „meg kell halnom”, hogy elfogadhassam a végleges halál gondolatát?

Úgy érezte, órák óta bolyong az erdőben. Már a delet is elharangozták, amikor egy apró tisztásra ért. Olyan hihetetlennek tűnt: két – szinte teljesen- egyforma fácskát pillantott meg.

- Ha elviszem a testvéredet, magányos leszel – mormolta, miközben érdes kezét végigjártatta a fenyő ágain. Aztán hirtelen ötlettől vezérelve, kivágta mindkettőt.

- Jó lesz Annusunknak, úgysincs gondja most ilyesmire! Már könnyült lélekkel baktatott a falu felé, s furcsa, mámoros érzés járta át. Mintha a fácskákból meleg áramlott volna megdermedt tenyerébe. –Megbocsátottak! S ezen olyan jólesően kellett mosolyognia.

Másnap erőre kapott Anna. , Tudta, érezte minden porcikájában, előző este részese volt egy igazi csodának: imái meghallgatásra találtak. Az Úrjézus lehajolt hozzá, és irgalmával beborította elgyötört lelkét. Soha nem tapasztalt hálát érzett. Gyorsan magára kapott egy ócska kabátot, s elindult. A temetőbe tartott.

A kapuban megtorpant. Kis fenyő támaszkodott a rozsdás kerítésnek. Valahova a dereka tájára gondos kezek egy levélkét erősítettek. Remegő kézzel bogozta .A míves írás Pista sógor feleségét, Ilonkát dicsérte.

 

„Belénk oltja örömét

Hogy bajunk ő zúzza szét

És míg meg nem enyhülünk,

Mellénk ül és sír velünk.”

Legyen áldott a karácsonyod, Annánk!

Szeretettel, vigasszal: Pista és Ilon

 

- Értelek, Uram! Hát, legyen meg az akaratod! Mégis lesz karácsonyom! A köszönetemet teszem Fiad jászlához, és szívből jövő szeretetemet. Te mindig velem voltál, de az én szemem hályog borította, gyöngéd szavad süket fülekre talált nálam.

Elszántan indult vissza a házba. Hirtelen úgy érezte, rengeteg tennivalója van még, holnap már Szenteste.

2018. december

Kertészné Tóth Éva

Isten jelen van iskoláinkban

Áldalak jó Atyám, mert nem hagyod, hogy folyton csak nézzek, itt-ott meg is láthatlak.

Például, amikor együtt munkálkodsz az irodai dolgozókkal, és ők nem csak számokat és betűket látnak maguk előtt, hanem embereket és kapcsolatokat.

De ott vagy a vizitációk izgalmában, alig várod, hogy bemutathasd mire jutottál.

Te vagy a legbüszkébb, amikor a takarítónővel végignéztek az együtt rendbe rakott tiszta termeken, bár lehet, hogy másnap ez senkinek sem tűnik majd fel.

Az angyalok néha megdöbbennek: ott visongsz a kislányokkal a nappali szellőben az udvaron, vagy köveket és botokat gyűjtesz a fiúkkal a fák alatt. Máskor a nagyobbak közt vihogsz, és belefeledkezel a lányok csevegésébe, vagy vadul űzöd a nagyfiúkkal a labdát és nagyon szeretsz velük birkózni a sarkokban.

Olyan nyugalommal tölt el reverendád suhogása, amikor futva igyekszel valamilyen órára.

Istenem tudom, hogy te lépsz be közénk Szent Miklós palástjában. Megdicséred a kávét a kiskonyhákban.

Én igaz Atyám, volt már, hogy fellázítottad ifjainkat az unalmas óráimon. Rosszul is éreztem magam. A tisztességes kritikára te tanítod őket.

Az agapékon néha annyira belendülsz, hogy teli szájjal is mondod, de kezed mindig a vállunkon hagyod.

Ott ülsz közöttünk a hosszú konferenciákon és nyugalmad ad nekünk is türelmet.

Mindig látni téged a repetára várakozó sor végén. A legkisebbek közötti tolongásban készségesen nyújtod koszos kezeidet, hogy megmoshassuk.

Leülsz az alagsorban a technikai dolgozok közé, hogy elfogyaszd velük szerény ebédjüket. Szereted hallgatni őket.

Kedveled a kamaszok poénjait, a hátba veregetéseket, na meg láttam már, ahogy odafurakodsz a csoportosan kockulók közé.

És áldalak, mert megengeded, hogy a téged szívük mélyéből kereső diákjaink megtaláljanak.

Te vagy a titoktartás a felnőttben és a csend a szegénygyerekben, aki hazaviheti az uzsonna maradékait.

És amikor egy kisgyerek felkacag, te sem bírod és dőlsz velünk a nevetéstől.

Igen Uram, dicsőítünk téged, mert kinyilvánítod magad a kicsinyeknek és iskoláinkban gyakran visszhangzik szavad: Íme: az én szeretett Fiam!

 

Nagykanizsa, Piarista Iskola, 2017. október

Angyali gondolatok

Nézem a sok embert, valamit keresnek!
Ám nincs eredménye, amíg nem szeretnek!
Hiába a sok dísz, gazdag, szép ajándék,
mikor más célt szolgál, mögöttük a szándék.
Pénzben mért szeretet, anyagias vágyak,
görbe tükrei egy eltorzult világnak.


A mosoly, az öröm, egymás ölelése,
- önző világunkban, vajon nem kevés-e?
Vajon hová bújt el az igazi érték,
a szív gazdagságát, sosem pénzben mérték.
Figyelmet és időt kéne többet adni,
minden körülményben embernek maradni!

Aranyosi  Ervin

José Sánchez szentté avatása

2016. október 16-án Ferenc pápa hét új szentet avatott, akik egyike José Sánchez del Río, aki mindössze 14 évesen mártírhalált halt.

José 1913-ban született Mexikóban, ahol 1926-ban kirobbant a Cristero-háború a szociáldemokrata munkáspárt és annak antiklerikális (egyházellenes) kormánya ellen. Hatalomra törésük érdekében ugyanis betiltották a szentmisék és a vallásos ünnepek megtartását, és a papokat is kíméletlenül lemészárolták.

A fiatal gyermek, Sánchez is részt vett a Cristero-felkelésben. Az egyik ütközetben elfogták a fiút, és be is börtönözték. A brutális kínzások ellenére is kiállt a hite mellett.

Az egyik levelében ezeket írta aggódó édesanyjának: ,,Ne aggódj halálom miatt! (...) Soha nem volt még ilyen könnyű kiérdemelni a mennyországot... Nem akarom kihagyni a lehetőséget.”

A halála napján lenyúzták a bőrt a talpáról, és mezítláb kellett elmennie arra a helyre, ahol kivégezték. Földi életének utolsó szavai a következők voltak: ,,Viva Cristo Rey! Viva la Virgen de Guadalupe!” (Éljen Krisztus Király! Éljen a Guadalupei Szűz!)

Hugo Orozco mexikói atya így vélekedik róla: ,,Mi hiszünk a fiatalok szentségében... Ő egy szent, aki a családban uralkodó hívő légkör gyümölcse. Osztotta szüleinek és testvéreinek elkötelezettségét a hit védelmében...”

José Sánchez del Río mártírhalált halt 1928. február 10-én. 2005-ben XVI. Benedek pápa boldoggá avatta. 2016 októberében pedig Ferenc pápa a Szent Péter téren szentté nyilvánította.

Szerintem José Sánchez példakép lehet számunkra, ugyanis nem hiszem, hogy képesek lennénk kiállni ennyi szenvedést a hitünkért. Azért áll közel hozzám az ő élete, mert kb. azonos korosztály vagyunk. Először a krakkói Piarista Ifjúsági Találkozón (a záró misén) találkoztam ezzel a történettel. Nagyon megfogott. Elgondolkodtató az is, hogy mi hányszor állunk ki a hitünkért, akár másokkal szemben is, illetve mennyire vagyunk képesek Istenre és a vallásunkra támaszkodni.

Példát vehetünk José elkötelezettségéről, akaratáról és a boldogságáról is. Számomra még most is hihetetlen, hogy ilyen fiatalon hogy lehet valaki ennyire elszánt és elhivatott. Ez a fiú elhagyta családját, barátait, a szabadságáról is lemondott, és mindezt egy nemesebb cél érdekében tette. Legyűrte azt a fájdalmat, amelyet akkor érezhetett, amikor el kellett búcsúznia édesanyjától, aki valószínűleg büszke lehetett arra az emberre, akit ilyenné tudott nevelni.

A Cristero-háborúról és José Sánchez életéről több film is készült.

Hetyésy Dávid 11. a

A keresztút stációinak törvényei

1. A más könnyén és vérén át, más megtaposott becsületén keresztül nem vezet út a boldogság felé.

2. A jók útja: keresztút.

3. Csak az tud felállni, aki fel tud térdelni.

4. Mindig mindenkinek minden körülmények között feltétel nélkül meg kell bocsátanunk.

5. A kereszt csak addig félelmetes, amíg el nem fogadja az ember türelemmel és szeretettel.

6. Ha a szenvedőt szánod, magadat megváltod.

7. Jóságért sohase várj hálát!

8. A könny lelket megmentő hatalom.

9. Nincs hiábavaló áldozat.

10. Semmit sem adott, aki mindent oda nem adott.

11. A szeretet egy önmagunkat összetörő szép és szent vállalkozás.

12. Ne félj a haláltól, mert nem pusztít, hanem csak szolgál.

13. Krisztus mindig akkor a legerősebb, ha emberi látszatra a legelesettebb.

14. A végszó mindig Istené.

A szövet és a lyuk

A jóság olyan észrevétlen van körülöttünk, mint a föld és a levegő. Emberi valóságunk együttműködésből van megszőve, és ebben a szövedékben az erőszak a lyuk. De a szövetnek mégsem a lyuk a legfőbb tulajdonsága. 

Konrád György

Undok vénember

Amikor az öreg bácsi meghalt egy idősek otthonában, azt hitték a nővérek, semmit sem hagyott maga után, aztán nagyon megdöbbentek, mert később, amikor a nővérek átkutatták a holmiját, Mark Filiser dolgai között ezt a verset találták:

Mit láttok nővérek? . . .. . .Mit láttok?
Mire gondoltok, .. . amikor rám tekinetetek?
Egy undok vénembert . . . . .aki nem túl okos?
Fura szokásai vannak. . . . . . . .. és messze tekintő szeme?
Aki csámcsog, amikor eszik … . . és nemigen válaszolgat
Amikor felemelt hanggal rám szóltok ...Felelne, bácsi?
Aki mintha észre sem venné. .a dolgokat, amit csináltok
És mindig elhagy valamit. . . . .. . .A zokniját, a papucsát
Aki bár folyton ellenkezik. … hagyja, hogy azt csináljatok, amit akartok
Miközben fürdetitek, etetitek ...Csak lenne vége a napnak
Ezt gondoljátok? ....Ezt látjátok?

Akkor nézzetek rám, nővérek, ez nem én vagyok, akit láttok.
Elmondom, ki vagyok én . . . . .. aki csendben ott ülök,
Aki a morgásotok miatt , .. . . . megeszik mindent, amit elé tesztek.


Egy tízéves kisfiú vagyok... akinek van anyja és apja
testvérei, fiúk, lányok . .. . és nagyon szeretjük egymást.
Egy tizenhat éves srác vagyok...szárnyakkal a lábain
Aki a szerelméről ábrándozik, aki hamarosan eljön.
Egy húszéves vőlegény vagyok..dobogó szívvel a mellkasomban
Aki emlékszik, milyen esküt tett, amit be akar tartani örökre.
25 éves vagyok...már nekem is van gyermekem.
Szüksége van a támogatásomra, otthont kell teremtenem neki.
Már harminc lettem, a gyerekek egyre csak nőnek,
Egymáshoz vagyunk láncolva...a kötelék sohasem szakad el.
Negyven vagyok... két fiam megnőtt, elhagyták a közös otthont.
De az asszony mellettem maradt...nincs okom panaszkodni.
Ötvenévesen mégegyszer ...kicsik játszanak körülöttem.
Megint kaptunk gyerekeket...én és a szerelmem.
Eljöttek a sötét napok....a feleségem meghalt, itthagyott
A jövőbe nézve...csak sötétséget látok.
Hiszen a gyerekeim már....a saját gyerekeikkel törődnek.
És azt hiszem az évek, és a szerelem....amit ismertem elszálltak.
Öregember vagyok . . . . . . .. a természet kegyetlen
Miért teszi, hogy az öregséggel . . . . bolondnak is látszol?
A test összeomlik  .. .. . a szépség, a kellem odalett
Már csak egy kő van ott...ahol rég a szívem dobogott
De az öreg testben valahol a fiatal férfi még ott van,
És elgyötört szíve . . . . néha fellobban egy emléktől!
Emlékszem örömre és emlékszem a fájdalomra
És újraélem elmúlt életem . . . . . . . ebben az öreg testben
Emlékszem az évekre, amelyek elrohantak jaj túl gyorsan.
És elfogadom, hogy az élet rövid, semmi nem marad meg örökre.
Úgyhogy nézzetek csak rám, emberek .. . . jól figyeljetek!
Nemcsak egy undok vénember vagyok
Nézzetek rám. . . . és lássatok meg . ENGEM!

Az istentelen világ boldog-mondásai

Halász Piusz O. Ciszt.: Jézus boldogság-mondásainak ellentétjei

Boldogok a gazdagok, mert számukra nyitva áll az egész világ.
Boldogok a nevetők, mert szórakozásuk nem fogy el.
Boldogok az erőszakosak, mert ők uralkodnak a földön.
Boldogok azok, akiket nem érdekel az igazság, mert nem lesznek problémáik.
Boldogok, akik nem éreznek részvétet senki iránt, mert nem okoznak felesleges gondot maguknak.
Boldogok az élvezők, mert nekik szabad a szerelem, a válás, az abortusz, hiszen nem éreznek felelősséget.
Boldogok a békét megtörők, mert a veszekedők kárából hasznot húznak.
Boldogok a mindig talpra eső karrieristák, mert őket senki sem üldözi.

Valóban boldogok?

Az öregekért

Urunk, Jézus!

Te fiatalon mghaltál, de azt akartad, hogy az öregek türelme, alázata egészítse ki azt, ami a te üdvözítő szenvedésedből hiányzik; áldd meg és tedd áldásod hordozójává az öregek utolsó, botorkáló lépéseit!

Különös szeretetedbe ajánljuk nagyszüleinket, családunk öregjeit, akiknek személy szerint hálával tartozunk, és akik szeretettel, bizalommal fordulnak felénk: add, hogy az imádságon túl tehessünk is értük valamit!

Segíts meg minket, tégy figyelmessé, találékonnyá, hogy az öregekben ne ellenséget lássunk, hanem tanuljunk tőlük, és örömet tudjunk szerezni nekik.

Jelenits István

Hermann Hesse: A fák

Számomra mindig is a fák voltak a leghatásosabb prédikátorok. Tisztelem őket, ha nemzetségben, családban élnek az erdőkben, ligetekben. De még jobban tisztelem őket, ha egymagukban állnak. Ezek a fák olyanok, akár a magányos emberek. Nem remetékhez hasonlítanám őket, akik valamilyen gyöngéjük miatt kivonultak a közösségből, hanem az olyan nagy magányosokhoz, mint Beethoven vagy Nietzsche. Az ő koronájukban a világ susog, gyökereik a végtelenségben nyugszanak, ámde ők, és egyedül ők, nem vesztik el magukat benne, hanem életük minden erejével csak egyet akarnak: betölteni a saját, önmagukban lakozó törvényüket, kiépíteni saját alakjukat, önmagukat ábrázolni. Semmi sem szentebb, semmi sem példázatosabb egy szép, erős fánál. 

 Ha egy fát kivágtak és napvilágra kerül csupasz, halálos sebe, egy egész történetet olvashatunk le törzsének és sírjának világló korongjáról: az évgyűrűkben és a görcsökben hűségesen le van jegyezve minden küzdelem, szenvedés, minden betegség, boldogság és növekedés, az ínséges és a bőséges esztendők, a kiállt támadások, átvészelt viharok. Minden parasztfiú tudja, hogy a legnemesebb és legkeményebb fának vannak a legszorosabb évgyűrűi, azoknak a fatörzseknek, amelyek fenn a hegy magasán, örök veszélyben növekedtek törhetetlen, erőteljes példánnyá.  

A fák szentek. Aki képes beszélni velük, meghallgatni őket, az megtapasztalja az igazságot. A fák nem tanításokat és recepteket prédikálnak, hanem az egyénnel mit sem törődve az élet őstörvényét.  

Egy fa azt mondja: Egy mag, egy szikra, egy gondolat rejlik bennem, élet vagyok az örök életből. Egyszeri a kísérlet, a dobás, amit az örök anya megkockáztatott velem, egyszeri az alakzatom és a bőröm erezete, egyszeri a koronám legkisebb levelének játéka és a kérgem legkisebb sebhelye. Az a hivatásom, hogy ezzel a kimunkált egyediséggel megformázzam és megmutassam azt, ami örök.  

A fa beszél: A bizalmamban van az erőm. Semmit sem tudok az apáimról, semmit sem tudok az ezernyi csemetéről, mely évente sarjad belőlem. Végigélem magjaim titkát, semmi mással nem kell törődnöm. Bízom abban, hogy bennem van az Isten. Bízom abban, hogy a feladatom szent. Ebből a bizalomból élek.  

 

(1919)

Radics Viktória fordítása

Az öröm vasárnapján

A karácsony a jelen, nem a múlt.

A karácsony nem egy megünneplendő történelmi dátum, hanem élő ajándék.

Amikor úgy döntünk, hogy szeretjük embertársainkat magunk körül, az a nap a karácsony.

Amikor mi tesszük meg az első lépést, hogy békében éljünk szeretteinkkel, az a nap a karácsony.

Amikor találkozunk valakivel, aki segítséget kér, és mi teljes szívből támogatjuk, az a nap a karácsony.

Amikor időt szánunk rá, hogy beszélgessünk valakivel, aki magányos és szomorú, az a nap a karácsony.

Amikor megértjük, hogy a neheztelést elűzheti a megbocsátás, az a nap a karácsony.

Amikor elengedünk valamit, hogy odaadjuk annak, akinek nagyobb szüksége van rá, mint nekünk, az a nap a karácsony.

Amikor rájövünk, hogy a szeretet, a szívesség és az odaadó törődés a legjobb ajándék, az a nap a karácsony.

Amikor úgy döntünk, hogy jókedvűen és bizakodva élünk, ahelyett, hogy átadnánk magunkat a félelelmnek és szomorúságnak, az a nap a karácsony.

Ismeretlen szerző

Interjú Cseh Tamással

"Azt tudom, biztosan hiszem, hogy ott fenn, valahol létezik a Mindenható. Sorsunkat, lépteinket megfoghatatlan módon, de tudja, ismeri. Ennek így kell lennie. Ezer kérdés van, és én, akit Tamásnak hívnak, a hitetlennek, a kétségek között levő Tamásnak, én bizony sokszor rákérdezek erre-arra, de az Ő létezése megkérdőjelezhetetlen.

Harmincéves koromban tértem vissza hozzá. Már csak a rengeteg ministrálás miatt is, kamasz koromban elporoltam a Jóisten közeléből, sőt vadul káromoltam, szinte gyaláztam, a legocsmányabb ateista is elbújhatott volna mellettem. Így voltam a világban, rossz volt minden körülöttem is, bennem is. Tudtam én ezt, de csak fúrtam magam tovább, bele a sűrűébe.

Jövök egyszer, egy dögmeleg nyári napon a Déli felől, tele bajjal, magammal elégedetlenül, jövök a Krisztina körúton izzadtan, csapzottan, bűzösen, mert bűzlik a létem, minden, amit csak csinálok, rossz, igaztalan, önző, hiú és hazug, és becsület híján való, és csak jövök ott, és tudom magamról, hogy kifestett emberroncs vagyok. Gyűlt ez bennem, miközben semmi különös nem történt, se szerelmi csalódás, se színpadi kudarc nem volt körülöttem, úgymond sínen vagyok, sőt sikeres, de ott akkor valamiért nem szállok villamosra, hanem csak baktatok dühödten, és gyalog cipelem ezt a belül kínzó keresztet, egyszer csak fölnézek, és ugye épp a krisztinavárosi templom előtt vagyok. Álltam ott. Na itt vagy te is, nézek fölfelé, hát itt laksz, itt a jó hűvösben. Te aztán mindent tudsz, akár meg is gyógyíthatnál, így beszélgettem vele. Persze a magamfajta nem mehet be hozzád, ugye. És ha mégis bemennék? Egyszer csak megyek fölfelé a lépcsőn, be az ajtón, benn vagyok. Üres volt a templom. Mondom neki: leülök itt egy kicsit, nézzél meg, itt vagyok. Szórakoztam vele, mintha előbújhatott volna valahonnan, hogy kivágjon az utcára, mint egy rongyot. De nem történt semmi. Csend volt. Egyre inkább elcsitultam. Halkan mondtam, itt vagyok, szar ember vagyok, segíts rajtam. Csend volt, én látni kezdtem. Nem látomásom volt, nem Őt láttam, magamat láttam. Semmi rossz nem múlt el, de az, ami szét volt esve apró darabokra, összeállt.

Körülbelül másfél órát ültem a templomban, aztán kimentem. Egy megtért ember jött vissza a világba. Én onnantól kezdve tudtam, hogy soha többé nem káromolhatom az Urat, tán még azt is elhatároztam, hogy a formaságokat is tartom, persze nem tartottam, de akárhogyan is, attól kezdve beszélő viszonyba keveredtem vele, engedi, hogy megszólítsam, nevetgél rajtam, huncutkodik velem, és igen, ahogy mondod, fellépések előtt mindig keresek egy pár másodpercet, hogy hozzá szólhassak. Régebben zárt helyeken, tisztára hülyeség volt, de odamentem az ablakhoz, a szellőzőrácshoz, hogy eljusson hozzá a szavam, mintha nem lenne mindegy, hol szólok hozzá, és szólítottam Őt, Uram, nem tudom, hányadszor kérem, de ugye megint segíteni fogsz!
Amikor a mamám meghalt, mondtam, anyuka, apuka, ha már ott vagytok fönt, ébresszétek fel, hogy figyeljen rám, hallgassa meg, amit mondok. Ugye ez a játékos része, de hát ez így működik nálam, játékosan, mégis életre-halálra, és ezekben a kétségbeesett pillanataimban, márpedig a színpadra lépés előtti pillanat ilyen, erősödik ez meg ennyire, és amikor erőre kapok, akkor felejtem. De talán így is szeret engem, és nem azért, mert bűn nélkül való vagyok, hanem mert mindig törekedtem a jóra, a tisztára, az egyenesre, és olyan sok bűnöm ezen a bizonyos mértéktelenségen kívül talán nincs is. És valószínűleg kedvel is engem, hiszen a jó esték mindig az Ő tenyerén születtek, és sok jó este volt.
Végül is az egész életemet a daloknak adtam, és nem azért, hogy karriert fussak be, hogy híres legyek, nem azért, hogy pénzt keressek, hiszen nem is kerestem. Igen, a hiúság létező dolog, és a hírnevet meg is adta nekem, de Ő aztán igazán tudja, hogy nem arra ment ki ez az egész. A szándékaim nemesek voltak és cselekedtem is azért, hogy egy-egy dallal több legyen a világ, azért, hogy ez a kis zug, ez a tájék, az én hazám, ne gazosodjon el, igen, én ápolgattam, hozzá akartam járulni, hogy nemesedjek én is és az is, aki velem van, aki engem hallgat. Ezt ha valahol mérik, ott minden latba esik, ott mindent lemérnek, és akkor Ő ezt a szándékot tudja, és emiatt elnézi a gyarlóságaimat. Van mit elnézni. Minden a serpenyőbe hullik egyszer, és akkor majd kiderül.
Hát ezért jó, hogy akkor ott, a Krisztina téren fölnéztem, és hogy nem épp az OTP előtt álltam meg.
Vajon mi van, ha villamosra szállok, ha továbbmegyek?..."

Papírsárkány

Egyszer egy tudós séta közben találkozott egy kisfiúval, aki mereven nézett felfelé.

- Mit csinálsz - kérdezte tőle.

- Papírsárkányt eregetek - válaszolta a fiú.

- De hiszen alig látod! - így a tudós.

- Nem baj, de érzem a húzását!

 

Részlet Pali atya homíliájából 2016. jún. 5-én az  ovis Te Deumon

Kép: a Papírsárkányok című filmből

Ferenc pápa üzenete


Kedves Barátaim!

NE azért sírjatok, ami nincs, azért harcoljatok, ami van!

NE azért sírjatok, ami halott, azért harcoljatok, ami megszületett bennetek!

NE azért sírjatok, aki elhagyott, azért küzdjetek, aki veletek van!

NE azért sírjatok, aki gyűlöl Tiiteket, azokért küzdjetek, akiknek szüksége van Rátok!

NE a múltatokért sírjatok, a jelenlegi küzdelmeteket  harcoljátok meg!

NE sírjatok a szenvedésekért, harcoljatok a boldogságotokért!

A most velünk  történő dolgokkal kezdjük  megtanulni, hogy semmit sem lehetetlen megoldani, csak el kell kezdeni.

Intézményünk közösségének felajánlása Szűz Mária által a Szentháromságnak - előkészületi anyagok

Iskolai közösségünk felajánlása Szűz Mária által a Szentháromságnak – előkészületi anyagok

Szent István király halála előtt felajánlotta országunkat Szűz Máriának. Rábízta hazánkat Isten Anyjára, aki azóta is gondot visel ránk. A piarista szerzetesrend alapítója, Kalazanci Szent József is nagy Mária-tisztelő volt, nem véletlenül választotta a Szűzanyát rendje pártfogójának. Szerzetesi fogadalomtételekor egész életét neki ajánlotta, erről egy érmét is csináltatott. Rendalapítónk halálos ágyán Istennek ajánlotta akkori és jövendőbeli diákjait, tehát minket is, a kanizsai iskola összes tanulóját a múltban, a jelenben és a jövőben.

Iskolánk a 2015/2016-os tanévben ünnepelte alapításának 250. évfordulóját. Ez alkalomból mi is fölajánlottuk intézményünket és benne önmagunkat (munkatársakat és diákjainkat) a Szentháromságnak Mária által. A felajánlásra április 4-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén került sor (a nagyhét miatt áthelyezve március 25-ről). 33 napon át készültünk erre a szép alkalomra (február 11-től március 19-ig, a vasárnapok kivételével).

Ehhez használtuk az alábbi előkészületi anyagotamely a Nyolc Boldogság Közösség 33 lépés a szeretetben – önmagunk felajánlása Mária által a Szentháromságnak című kiadványa alapján készült. Az egyes napokra kattintva érhetők el a szövegek.

 

1. nap: február 11.

2. nap: február 12.

3. nap: február 13.

4. nap: február 15.

5. nap: február 16.

6. nap: február 17.

7. nap: február 18.

8. nap: február 19.

9. nap: február 20.

10. nap: február 22.

11. nap: február 23.

12. nap: február 24.

13. nap: február 25.

14. nap: február 26.

15. nap: február 27.

16. nap: február 29.

17. nap: március 1.

18. nap: március 2.

19. nap: március 3.

20. nap: március 4.

21. nap: március 5.

22. nap: március 7.

23. nap: március 8.

24. nap: március 9.

25. nap: március 10.

26. nap: március 11.

27. nap: március 12.

28. nap: március 14.

29. nap: március 15.

30. nap: március 16.

31. nap: március 17.

32. nap: március 18.

33. nap: március 19.

Csak ne a kék ég

 

Akármi lehet felettem,
Csak az ne a kék ég legyen!

?

Legyenek azok fehér pamacsok,
Gyerekkoromból vattacukrok,
Repülők csíkjai,
Kitérő egyenesek.
Fa lombja zizegő levelekkel,
Alatta fekszem, Világváltó, tervekkel.
De lehet csillogó csendes hó is,
A mindennapos, könnyed örömök.
Legyen hétköznapi, szürke felhő,
Vagy átláthatatlan, ködös reggelek,
Melyben nem látszik a Hova?
Csak ne a kék ég, ez a tükrös pocsolya!

?

Legyen elnyúlt felhő, mint egy megváratott feladat.
Legyen könycseppet fedező,
Csendesen eső eső.
Vagy zivatar, még abban sem veszhetsz el,
Ha villámokkal veszekszel.
Vagy jeget hullató vastag, sötét felhő,
Mely zúzza ablakod, elbújnál,
de téged is összetör ő.
Csak ne a kék ég, ez a Leleplező!

?

De legyen szerelmes hullócsillagzene!
A fénylő Nap is, az Élet csodája,
Legyen a Hold, az Apa, az erős kezű,
Mely a sötétben sem hagy el.
S a csillagok,
Apró magzatok.
Égbeli, éjbeli csengettyűk.
Legyen háztető, sátor, ernyő vagy kalap.
Csak a kék égnek ki ne adjam magamat!

?

Vedlő
Védő
Felhő,
Félő.
Ne hagyj itt!
Nélküled önmarcangol a Tudat.

Mert  ki a kék égre tekint,
Vállalja a félelmet a kínt,
Hogy meglesse a Mindent vagy a Semmit,
Hogy mi van a záporon, villámon, felhőn,
Padláson, sátortetőn, esernyőn
Túl.
A Nap, Hold, csillagok mögött.
A félelem, ami átszivárog a levelek között.
Mert oly kék, oly elviselhetetlen a Lét,
Mint az ég.
Itt van a szívembe szúrva rég.
A tiedbe, s ki e létre teremtetett.
Mert, aki erre az útra befizetett
Mind hordozza a feje felett
A kék színű kérdőjelet.

?

KR 2016

Lázár Ervin: Az élet titka

Karácsony 3. napján - Szent család vasárnapján

(részlet a vasárnapi homiliából)

Gyerekkoromban, az alsórácegresi nagyszederfa alatt hallottam egy történetet. Nem hinném, hogy abban a pillanatban, amikor elhangzott, megértettem volna minden ága-bogát. De a gyerekkorban hallott történetek együtt növekszenek velünk: virágot hoznak, kiteljesednek, gyümölcsöt érlelnek. Semmi más nem kell hozzá, csak meg kell őrizni őket. Én őrizgettem máig, éppen itt az ideje, hogy elmondjam.

Élt Rácpácegresen két család. Rácegresiék és Pácegresiék. Mind a két családnak tizenkét fiúgyermeke volt, úgy nagyjából egyidősek. Csak a természetük volt nagyon különböző, mert Rácegresiéké jókedvű, összetartó család volt, csak úgy zengett a házuk a nevetéstől. Pácegresiéké meg ordítozós, tohonya, csak úgy zengett a házuk a veszekedéstől. Egy bizonyos napig. Mert azon a napon maga elé hívatta mind a tizenkét fiát Rácegresi is, meg Pácegresi is.

Azt mondta Rácegresi a tizenkét fiának:

– Ahhoz, hogy derék emberek legyetek, nem árt megtudni, mi az élet titka. Az élet titkát az Óperenciás-tengeren túl őrzi egy nagyszakállú öregember. Az Üveghegy tetején lakik egy háromszázhatvanöt tornyú várban. Oda kell eljutnotok. De ezer veszély leselkedik rátok, csak akkor juthattok el hozzá, ha nem hagyjátok cserben egymást soha.

Közben a másik házban Pácegresi beszélt a fiaihoz:

– Az élethez szerencse és sok kincs kell – mondta nekik. S a szerencse és kincsek tudója egy nagyszakállú öregember az Óperenciás-tengeren túl. Ott lakik az Üveghegyen egy háromszázhatvanöt tornyú várban, őhozzá kell eljutnotok minden áron, s azután már semmi gondotok se lesz, éltek, mint Marci Hevesen. Csak hát nehéz odajutni, nem ártana összefognotok, legalább arra a kis időre, amíg odaértek.

Akkor aztán egyenként elővették a fiaikat, és mindegyiknek elmondták a feladatát. Nem állt sokból. Tizenkét elágazása van az erdőn át vezető útnak, az első fiú megjegyzi, hogy merre kell menni az első elágazás után, a második a másodikat kapja, és így aztán mind a tizenkét elágazásnál tudja valaki, hogy merrefelé kell továbbmenni. Egyszerű ez, nem? Minden fiú kapott egy szerszámot, mindegyik tartsa rendben a magáét, ne hagyja megrozsdásodni, elkallódni, mert amikor odaérnek az Óperenciás-tengerhez, akkor bizony ott hajót kell építeni, s akármelyik szerszám hiányzik, nem sikerülhet a hajóépítés. Aztán áthajózni az Óperenciás-tengeren, elgyalogolni az Üveghegyig. S ott csak akkor nyitja ki a kaput a nagyszakállú öreg, ha elénekelnek neki egy dalt. A tizenkét fiú megtanult a dalból egy-egy sort, nem lesz ott hiba, ha odaállnak a várkapu elé, tizenketten el tudják énekelni az egészet.

Na, nekiindult mind a két csapat, a Pácegresiek már a második elágazásnál összevesztek. Mit is mondott az apám? – ráncolta a homlokát a második gyerek – Jobbra vagy balra? Valamerre csak nekiindultak. De az egyik fiú ivócimborákat talált egy kocsmában, velük maradt, a másik lakodalmas nép közé keveredett, a harmadik elment zsoldosnak. Már csak kilencen vagyunk – mondta dühösen a legidősebb, és eldobta a nehéz kalapácsot, amit rábízott az apja, és sorsára hagyta testvéreit. Sose jutottak el nem az Üveghegyig, az Óperenciás-tengerhez sem. De a Rácegresi gyerekek nem hagyták magukat. Tudták az utat, megbirkóztak éhséggel, szomjúsággal, felépítették a hajót, tépték őket viharok, szelek, de átjutottak a túlsó partra, ha valamelyikük megbetegedett, ápolták, aki elvesztette reményét, azt megvigasztalták – s egyszer csak ott álltak az Üveghegy előtt, a háromszázhatvanöt tornyú vár előtt. Nekifogtak énekelni, az első elénekelte az első sort, a második a másodikat, mikor a dal végére értek, újrakezdték, harmadik éneklésre tudták mindannyian az egész dalt, énekeltek boldogan. A kapu kitárult, ott álltak a nagyszakállú öreg előtt.

Az alsórácegresi nagyszederfa alatt abbahagyta az öregember a mesélést. Mert amíg el nem felejtem, el kell mondanom, hogy ezt a mesét az alsórácegresi nagyszederfa alatt egy nagyszakállú öregember mesélte nekünk.

– És mi volt az élet titka? – kérdeztük tőle kórusban.

– Ezt kérdezték a fiúk is, de az öregember azt mondta nekik: „Hiszen már tudjátok!”

– Akkor legalább a dalt énekelje el – kérleltük ott a nagyszederfa alatt, de csak mosolygott – csak jól jegyezzétek meg azt az egy sort – mondta.

Ebből gondoltam, hogy egyszer majd nekem is ott kell állnom az Üveghegy előtt, és el kell énekelnem azt az egy sort.

Most már, idők múltával azt is tudom, hogy arról szólt a mese, hogy a világban mindenkire rá van bízva valami. Valami nagyon fontos, amivel el kell jutni az Üveghegy elé, s aki az Üveghegy elé akar jutni, annak ismernie kell testvérét, anyját, nagyapját, tudnia kell, hogy az Üveghegy vára mindenki előtt nyitva áll, csak szeretet és tiszta szív kell hozzá. Most elmondok néhány történetet, a történelem fátyolán sejtelmesen átködlőt, hátha segít benne, hogy tudd azt a sort, az Üveghegy előtt.

Oldalak

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK