Könyvtárunk

  Az iskola könyvtára a gimnáziumi épület földszintjén található.

  Az ajtón belépve az olvasóteremben kézikönyvek, tanári segédkönyvek, újságok, könyvritkaságok, a kölcsönzői pultnál Judit néni fogadja az olvasni vágyót.   

  A másik terem szabad polcain tartós tankönyvek, piarisztikum (piarista szerzetesek által írt, szerkesztett, illetve piaristákról szóló könyvek), felnőtt szépirodalom és szakirodalom, gyerek és ifjúsági könyvek kaptak helyet. A 25475 katalogizált dokumentum könyvet, CD-t, DVD-t, hangkazettát, videokazettát tartalmaz. Ezek és a kölcsönzés nyilvántartása számítógépen a Szikla 21 programban történik.

  Az iskolakönyvtár házirendje

  1. A könyvtár kulcsát kizárólag a könyvtáros kezelheti, másnak csak igazgatói engedéllyel adhatja át.

  2. A könyvtár nyitva tartási rendje: hétfőn 7.00-12.00 és 12.30-15.30, keddtől-csütörtökig 7.00-11.00 és 12.30-15.30,pénteken 7.00-11.30 és 12.30-14.00. Nyitva tartási időn kívül csak igazgatói engedéllyel tartózkodhat bárki a könyvtárban.

  1. A könyvtárból csak az iskola dolgozói kölcsönözhetnek. Idegenek az igazgatótól kérhetnek eseti engedélyt. Kölcsönzés csak a könyvtáros, ill. az igazgató által megbízott személy jelenlétében történhet.

  2. Nyitva tartási időben csak a könyvtáros ill. az igazgató által megbízott személy jelenlétében tartózkodhat tanuló.

  3. A könyvtár területére ételt, italt bevinni tilos.

  4. A táskákat, kabátokat, sapkákat, sálakat a bejárat melletti fogason kell elhelyezni.

  5. A könyvtári olvasóterem folyóiratok, könyvek helybeni olvasásának és a számítógépen történő információszerzésnek a színhelye. A másik zavarásának elkerülése érdekében különösen fontos, hogy minden tevékenység halkan történjék.

  6. Diákok csak a számukra íródott, életkoruknak megfelelő könyveket olvashatnak, kölcsönözhetnek. Az iskola dolgozói könyveket, videokazettákat, hangkazettákat, CD-ket, DVD-ket is kölcsönözhetnek. Folyóiratot csak igazgatói engedéllyel lehet kölcsönözni. Kézikönyvet, tanári segédkönyveket csak pedagógus kölcsönözhet. Kézikönyvet legfeljebb 1 napra (kivétel a szaktantermekbe kiadottak), de az intézmény területéről nem vihető ki.

  7. A diákok egyszerre 1 (kivételes esetben 2), pedagógusok maximum 10 könyvet kölcsönözhetnek (a tartós tankönyvek, segédkönyvek mellett). A kölcsönzési idő maximum 10 nap, tartós tankönyvek esetén egy tanév. A kölcsönzési időt 2 alkalommal lehet meghosszabbítani. Június első hetében, de legkésőbb az utolsó tanítási héten köteles mindenki a kölcsönzött könyveket, folyóiratokat stb. visszahozni.

  8. Amennyiben a diák ill. a dolgozó a kikölcsönzött könyveket, videokazettákat stb. a lejárati határidőig nem hozza vissza, úgy fegyelmi büntetést von maga után (osztályfőnöki intő, igazgatói intő, késedelmi díj stb.)

  9. A tanév végén az új tanévre való beiratkozásnak, illetve tanulói, dolgozói jogviszony megszűnése esetén a kiállított dokumentumok átvételének feltétele a könyvtári tartozás rendezése. Az adott tanévben érettségiző diákok a tartós tankönyveket, a kikölcsönzött könyveket a szóbeli érettségi utolsó napjáig kötelesek visszahozni.

  10. Az elveszett vagy megrongálódott könyveket, folyóiratokat stb. pótolni kell egy másik (új vagy régi) példánnyal, vagy az új példány árának befizetésével. A befizetett összeget a hiányzó dokumentum pótlására kell fordítani.

  11. A nyári szünidőre a tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok 2, a dolgozók összesen 10 könyvet, hangkazettát stb. kölcsönözhetnek ki. A kölcsönzési idő az új tanév első tanítási napján jár le.

  12. A kölcsönzést – ide értve a helyben olvasást is – a kölcsönzési őrjegy használata segíti.

  Hogy miért érdemes bekukkantani a könyvtárba?

  Mert csend, nyugalom van, sok érdekes, olvasásra váró könyv. No meg Pista bácsi, aki szívesen mesél a könyvritkaságokról.

  Például:

  Dörmögő Dömötör utazásai

  Budapest : Franklin-Társulat 1945. 3. kiadás

   

  Báró Huszár László: Kwaheri viszontlátásra

  Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 1929. 1. kiadás

   

  Tragor Ignác : Vác története 1848-49-ben

  Vác, Váci Múzeum-Egyesület 1908.

   

  Sík Sándor : Himnuszok könyve

  Budapest : Szent-István-Társulat 1943. 1. kiadás

   

  Schütz Antal : A bölcselet elemei

  Budapest : Szent István-Társulat 1940. 2. átdolgozott kiadás

   

  Biblia

  Vizsoly 1590. (Faximile kiadás)

   

  Gyere, nézz be a piarista iskolai könyvtárba! Fedezd fel a kincseket!


  KÉPTÁR

  FILMTÁR

  DIÁKSAROK

  FACEBOOK