HAGYOMÁNYOK

Te Deum

Ahogy a tanévnyitó, úgy a tanévzáró sem pusztán egy letudandó formalitás. A tanév végén közös szentmisén adunk hálát a mögöttünk hagyott esztendőért, melynek keretében megünnepeljük mindazokat, akik tanulmányaik végeztével búcsút vesznek az iskolától, és Isten áldását kérjük a nyári szünidőre.

Katolikus Iskolák Kórustalálkozója

 
Rácz Andrásné tanárnő ötlete nyomán született meg az iskola hagyományai közé fölsorakozó kórustalálkozó. A rendezvény célja, hogy színesítse Nagykanizsa kulturális életét, és évről évre bemutassa a hazai egyházi iskolákban működő énekkarok színes világát, magas színvonalát.
 
 

Iskolazarándoklat

Az újraindulás óta minden évben volt iskolazarándoklat. Eleinte – míg az iskola kisebb létszáma lehetővé tette – távolabbi helyekre is eljutott a közösség (pl. Búcsúszentlászló, Segesd). Immár 12 éve hagyomány, hogy a Piarista Rend születésnapján, március 25-én, „Gyümölcsoltó Boldogasszony” ünnepén, a diákok, az iskola dolgozói és a szülők közösen (gyalogosan) elzarándokolnak a 7-8 km-re lévő Mária kegyhelyre, Homokkomáromba.

DIÁK-LELKIGYAKORLAT

Iskolánkban hagyományosan – a húsvéti szünetet megelőzően – virágvasárnaphoz kapcsolódik diákjaink lelkigyakorlata. Ennek keretében elmélkedéseket hallgathatnak meg növendékeink az életkori sajátosságaiknak megfelelő témában és előadásmódban, valamint alkalmuk nyílik a húsvéti szentgyónás elvégzésére. A lelkigyakorlatot színesítik a többnyire a tantestület tagjai által szervezett szabadon választható foglalkozások:

Karácsonyi koncert


A karácsony előtti utolsó tanítási napok várva várt kedves búcsúeseménye az iskola karácsonyi koncertje. Ennek keretében iskolánk diákjai a várakozást még emlkedettebbé varázsoló énekekkel és muzsikával hangolnak rá bennünket az ünnepre.

Patrocinium


Kalazanci Szent József halála napja – és így egyházi ünnepe is – augusztus 25-ére esik. A diákság ezért november utolsó napjaiban – advent első vasárnapját megelőző péntek-szombaton – Kalazancius atyai pártfogásának ünnepén (latinul patrocinium) emlékezik a piarista rend szent alapítójára.

Októberi Esték

Alig kezdődik el a tanév, az iskola máris kitárja kapuit a szülők, a jelenlegi és az öregdiákok és a város érdeklődő, gondolkodó polgárai felé. Ezek a hetenkénti találkozások az Októberi Esték. Céljuk avatott előadók meghallgatásával tájékozódni a sokakat foglalkoztató témakörökben.2012. Veszélyes hivatások

Előadások:

Veni Sancte

Az egyházi iskolák sajátsága, hogy a tanévet nem egyszerűen egy profán tanévnyitó ünnepséggel kezdik, hanem az új nevelési-oktatási év megkezdése előtt a Szentlélek Úristen oltalmát, segítő erejét kérik tanítványok, pedagógusok és szülők közösen. Hiszen a harmadik isteni személy a jótanács, a jámborság, az Istenfélelem lelke, tőle reméljük a kedvet, a szorgalmat és a kitartást.

Oldalak

KÉPTÁR

FILMTÁR

DIÁKSAROK

PIARISTA BOLT