Gimnázium

TEHETSÉGPONT

Intézményünk 2008 óta regisztrált Tehetségpont, melynek vezetője Baumann Éva Edina tanárnő. 2010 őszétől akkreditált Tehetségpont lettünk.

Kiemelt célunknak tartjuk, hogy az elkövetkezendő években egy egységesen kialakított, az óvodától a gimnázium befejezéséig tartó tehetséggondozást tudjunk folytatni, minél több kolléga bevonásával.

Birkózás

Iskolánk tornaszobájában működik a Kanizsai Birkózó Egyesület.

Elnök: Dr. Kalmár Béla
Vezetőedző: Szatmári Zsolt

Az edzések több korcsoportban történnek. Az egyesület máris bizonyított, diákjaink a nemzetközi versenyekről sorra elhozzák az arany-ezüst érmeket.

Legeredményesebb birkózóink: Ceglédi Zsolt, Farkas András, Steinhardt Márk...

Versenyeredmények: folyt. köv.

Piarista Táncszínház

2002-ben indult útjára a Piarista Táncszínház. Az együttes művészeti vezetője a táncművészet nagy öregje, Orsovszky István volt. A táncszínház a Szent Cecília Művészeti Iskolával közös szervezésben működött. Orsovszky tanár úr hosszan tartó súlyos betegsége, majd halála után a Táncszínház vezetését Kereszty Ágnes drámatanár vette át. A Táncszínház a ma is működő Piarista Diákszínpad (a későbbiekben induló dráma tagozat megalapozója) elődje volt.

Mathia Károly Vegyeskar

(A nagykanizsai Piarista Gimnázium Mathia Károly Vegyeskara)

Vegyeskarunk 1998-ban alakult meg az akkor már rendszeresen fellépő schola mellett. Névadónkká iskolánk egykori diákját, Mathia Károlyt választottuk. (Érdemeit, munkásságát egy külön cikkben ismertetjük.)

Schola Gregoriana Calasanctiana


Iskolánk egyik büszkesége a gregorián szkóla (énekkar). A kórus teljes nevén Piarista Gregorián Szkóla, latinul Schola Gregoriana Calasanctiana.

1996-ban alakult meg kórusunk, az alapító, akkor 9-10 éves kórustagok már különféle egyetemeken tanulnak illetve dolgoznak. A kórustagok a schola fennállása óta eltelt 16 évben folyamatosan cserélődnek, mégis folyamatosan igényes repertoárt tartunk műsoron.

Informatika


TANANYAGTARTALMAK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Emelt szintű érettségire felkészítés

Az emelt szintű érettségire felkészítő VÁLASZTHATÓ foglalkozások a fakultációk.

Gimnáziumunkban szinte minden tantárgyból lehetőség van emelt szintű képzésre. A 11-12. évfolyamok diáksága jár ezen órákra.

A fakultációs órákon végzett munkára a diákok külön érdemjegyet nem kapnak, a tantárgy óraszáma hozzáadódik az alapóraszámhoz, így az adott tárgyból kapnak összevont jegyet – amennyiben két vagy több tanár tanítja a tárgyat.

Hitélet

Iskolánk keresztény, római katolikus iskola. Pedagógiai programunkban a lelki élettel kapcsolatos nevelési elvek is szerepelnek, amelyek segítségével minden diákunkat szeretnénk mozgásba hozni az Istennel való személyes kapcsolat terén.


Ennek elősegítésére az alábbi lehetőségeket kínáljuk föl:

 

Oldalak

KÉPTÁR

FILMTÁR

DIÁKSAROK

PIARISTA BOLT