Általános iskola

Alapműveleti Matematikaverseny

Az Alapműveleti Matematikaverseny 2001 óta létezik, három éven át csak iskolai és megyei fordulók voltak, 2004-től országos szintű verseny lett belőle 4-8. évfolyam részére. 

Az első lövés

E történet meghallgatását már az intő példa megjegyzése végett is ajánlom az én kis pajtásaimnak.

Nagy vadászember volt az édesapám.
Szobájában a széles puskaállványon legalább öt szebbnél szebb puskát lehetett látni mindig. Oda akasztotta az öregúr a tarisznyákat, a vadászkést, a kis kulacsot is, ami mind nagyon szükséges lehet annak, aki sokszor reggeltől estig kint van a szabad ég alatt.

Szakkörök a felső tagozaton

1. Művészeti tehetséggondozó szakkörök:

Schola Gregoriana Calasanctiana: Rácz Andrásné
Mathia Károly Vegyeskar: Rácz Andrásné
Zeneiskola: Szent Cecília Művészeti és Zeneiskola

Köszöntünk az alsó tagozatban!


Mindenki számára nyilvánvaló, hogy az alsó tagozat feladata az alapvető készségek elsajátítása, a gyermekekben rejlő talentum kibontakoztatása.

Az egyházi iskola abban más, hogy Jézusra, mint alapra épít, és elérendő célja a jézusi életforma.

Szakkörök az alsó tagozaton

Az alsó tagozaton a következő szakköröket indítjuk:
  • Töprengő matematika szakkör
  • Angol nyelv
  • Német nyelv
  • Vizuális kultúra
  • Énekkar
  • Drámajáték
  • Lego programozás
  • Logo programozás

A szakkörökre jelentkezni az osztálytanítókon keresztül lehet.

 

Szellemiségünk

A tanórák előtt rövid reggeli beszélgetés keretében – ahol Jézus jelenlétét a gyertya jelképezi - a gyerekek vallhatnak apró titkaikról, fájdalmaikról, mindazokról, ami nyomasztja őket. Olyan ez, mint egy terápia. Kérdéseikre választ kapnak, fájdalmaikra gyógyírt, nem csak a pedagógustól, hanem társaiktól is. A közös ima, a Szentlélek segítségül hívása bátorítja őket, és az együvé tartozás érzését kelti bennük. Nem hiba nélküliek. Gyakran veszekednek, vélt vagy valós sérelmektől szenvednek. De van kiengesztelődés.

Beiskolázás

 Kik nyerhetnek felvételt az iskolába?

 Felvételt nyerhet minden olyan nagycsoportos, aki

  • a beiratkozás évében, augusztus 31-ig betölti a 6. életévét,

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK