Járványügyi protokoll a nagykanizsai Piarista Iskolában (FRISSÍTVE – október 1.)
2020. aug. 31. hétfő, 11:30 - 2021. jún. 30. szerda, 11:30

JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL A NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁBAN

Az alábbi szabályzat az EMMI és fenntartónk, a Piarista Tartományfőnökség dokumentumai alapján készült. Az EMMI előírásait tehát általában nem ismétli meg, viszont tartalmazza az intézményünkre vonatkozó sajátosságokat. A szabályzat a normál munkarendben betartható kereteket fogalmazza meg.

A jelenlegi jogszabályok szerint digitális munkarendet csak az állami hatóságok rendelhetnek el.

1. Felkészülés a tanévre

A nagykanizsai Piarista Iskola koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedéseit a COVID csoport dolgozza ki, amely a vezetőség tagjaiból és a műszaki vezetőből áll. A döntéseket, amint lehetséges, egyezteti a munkatársakkal, a diákok és a szülők képviselőivel.

A gazdasági és a műszaki vezető kidolgozzák a takarítás, fertőtlenítés rendjét az állami előírások alapján. A döntést az igazgató hagyja jóvá.

2. Az intézmények látogatása, rendezvények

2.1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

A szülő köteles az osztályfőnökökön keresztül értesíteni az iskolát, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Amennyiben egy diák betegség miatt otthon marad, a szülő számára minden esetben kötelező az orvossal való konzultáció.

Amennyiben egy diáknak olyan alapbetegsége van, amely miatt a szülő megítélése alapján veszélyessé válhat számára az iskolába/óvodába járás, a szülőnek be kell mutatnia az erről szóló orvosi igazolást, és írásban kérvényezheti, hogy gyermekének ne kelljen bejönnie az intézménybe. Ez a diák számára igazolt hiányzásnak számít. Az iskolai munkában azonban digitálisan részt kell vennie: kapcsolatba kell lépnie tanáraival, és az ő útmutatásaik alapján és segítségükkel folyamatosan haladnia kell a tananyaggal, teljesítenie kell a neki előírt feladatokat, számonkéréseket.

A hiányzó tanulókat a gazdasági iroda számára az osztályból kijelölt felelősök ezentúl nem személyesen, hanem a gazdasági iroda előtt kitett füzetbe beírva jelentik.

Az állami rendelkezéseknek megfelelően nem jöhet be az intézménybe az a munkatárs, diák vagy óvodás, akinek a testhőmérséklete az országos tiszti főorvos által meghatározott érték fölött van. Úgyszintén hazaküldjük azokat a diákokat/óvodásokat, akiknek a testhőmérséklete 37,0 °C fölött van, és betegségre utaló tüneteket mutatnak (pl. köhögés, hasmenés, íz- és szagérzékelés elvesztése).

2.2. Kérjük a diákokat, hogy tartózkodjanak a szoros csoportosulásoktól, illetve kerüljék a testi érintést (pl. üdvözléskor).

2.3. Az órákat lehetőség szerint az osztályteremben tartjuk, beleérve a szakórák többségét is (pl. természettudományos tárgyak). A tanulók minden órán ugyanazon a helyen üljenek, ezért az osztályfőnökök elkészítik és elhelyezik a termekben az osztályok ülésrendjét. A tanórákon fegyelmi célzattal, eseti jelleggel átültetés nem alkalmazható, csak az osztályfőnökkel egyeztetve, minden órán megvalósítva.

Azokon az órákon, ahol több osztály diákjai vannak egy csoportban, a tanulókat úgy kell ültetni, hogy ne keveredjenek az egyes osztályok diákjai.

Informatikaórák előtt és után kötelező a kézfertőtlenítés, órák alatt a szájmaszk hordása. A testnevelésórákat lehetőleg a szabadban kell megtartani, a szoros testi kontaktust igénylő feladatok kerülésével.

Csoportmunkát ritkán alkalmazunk, ha mégis, akkor lehetőleg ugyanazokkal a csoportokkal dolgozunk. Ilyenkor előírható a szájmaszk használata. Nem tehető kötelezővé a részvétel a csoportos feladatokban (viszont a kimaradók számára adhatók más feladatok).

2.4. Az alsós osztályok a szünetben az udvaron tartózkodnak. Ekkor nem keveredhetnek, az osztályoknak állandó helyet kell kijelölni.

2.5. A közös iskolai programokat (pl. szentmisék, előadások) minél nagyobb terekben, lehetőleg kisebb csoportokban tartjuk meg, törekedve az egyes osztályok elválasztására. Osztályprogramok (pl. kirándulás) továbbra is szervezhetők, előnyben részesítve a szabadtéri rendezvényeket vagy a nagyobb helyiségek használatát.

A vasárnapi szentmisék után nem tartunk agapét.

3. Szülők kapcsolata az intézménnyel

A szülők alapesetben nem léphetnek be az intézmény területére, csak akkor, ha gyereküket kísérik. Kérjük, hogy az óvodások/alsósok szülei az óvoda / alsós épület ajtajában adják át / vegyék át gyermeküket az óvónőktől/tanítóktól.

Különféle ügyek intézésével kapcsolatban (befizetések, iskolalátogatási igazolás, konzultáció) kérjük, hogy ezeket gyermekeiken keresztül vagy telefonon/utalással rendezzék!

4. Szájmaszk használata

Az iskola dolgozóinak és az 5. évfolyamosnál idősebb tanulóknak kötelező legalább két szájmaszkot maguknál tartaniuk.

A tanórákon szájmaszk viselete alapesetben nem kötelező, de ha a tanár kéri, akkor az 5-12. évfolyamokon a diákoknak fel kell venni. Amennyiben egy diák vagy (gyermeke számára) a szülő fokozott védelmet igényel, akkor a tanuló külön padba ültetendő a többiek előtt, a többi diáktól biztonságos távolságban.

Szájmaszk hordása kötelező az informatikaórákon, valamint tanári utasítás alapján a csoportmunkáknál.

A szájmaszk viselete a főépületben a folyosón szigorúan kötelező a munkatársak és a diákok számára is, kivéve azokat a dolgozókat, akik a tanórák alatt valamilyen okból a folyosón tartózkodnak (pl. tanárok lyukas órájukon).

A diákok lehetőleg ne menjenek be más osztályok tantermébe, ha mégis, akkor szájmaszkot kell hordaniuk.

Emiatt a folyosón tilos az étkezés.

Az iskolaudvaron nem kötelező a szájmaszk használata, de a csoportosulás itt is kerülendő.

A szájmaszk használata kötelező azokban a helyiségekben, ahol ezt kérik az ott dolgozók (pl. gazdasági iroda). Azoknak a kollégáknak, akik ezekben a helyiségekben dolgoznak, akkor kötelező fölvenni a szájmaszkot, ha valaki kívülről belép a helyiségbe.

Javasolt a maszkviselés a tanári szobákban, főként abban az esetben, ha a munkatársak közel vannak egymáshoz, beszélgetés zajlik. Ugyanez igaz az alsós épület közösségi tereire.

Kötelező a szájmaszk viselése (hétköznapi vagy vasárnapi) diákmiséken.

Kérjük a szülőket, hogy gondoskodjanak a szájmaszkok rendszeres mosásáról, fertőtlenítéséről!

Szájmaszk vásárolható az iskolai büfében.

5. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

Kézfertőtlenítő készülékeket helyezünk el a gyakran használt épületek bejáratánál. A mosdókban is kézfertőtlenítőt, valamint papír kéztörlőt tartunk. A kézfertőtlenítés kötelező a reggeli megérkezéskor.

Az időjárás függvényében törekszünk arra, hogy nyitott ablaknál tartsuk az órákat. A szünetekben a folyosón is szellőztetünk. (Lehetőség szerint mindig mindenhol nyitva tartjuk az ablakokat.) Ezért változékony időjárás esetén javasoljuk a réteges öltözködést.

A kilincsek, játékok, sporteszközök stb. felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

Az osztálytermekbe a diákok, szülők nem hozhatnak be bútorokat, a korábban behozott bútorokat haza kell vinni (leszámítva a kis alapterületű szekrényeket, amennyiben az osztályfőnök ezeket szükségesnek tartja).

6. Az étkeztetésre vonatkozó szabályok

Étkezés előtt kötelező a kézmosás/kézfertőtlenítés.

Az alsós osztályok továbbra is állandó asztaloknál ebédelnek. A felsős és gimnazista diákok az ebédre az udvaron (esős vagy nagyon hideg időben a fiúkollégium folyosóján) gyülekeznek. Fokozottan figyelni kell arra, hogy a szaktanárok nem fejezhetik be korábban az órákat, megelőzve ezzel is a diákok csoportosulását az ebédlő előtt.

Az ebédlőben az osztályok külön asztalnál foglaljanak helyet!

7. A kollégiumi elhelyezésre vonatkozó szabályok

A kollégiumba való beköltözés, benttartózkodás szabályait az EMMI útmutatója részletesen összefoglalja. Fiúk a lánykollégiumban, lányok a fiúkollégiumban nem tartózkodhatnak (a földszinten sem).

Közösségi alkalmakkor kötelező vagy a védőtávolság betartása, vagy a maszkhasználat.

8. Teendők az iskolában fertőzésgyanú esetén

A fertőzésgyanús személyt (diák, tanár) haladéktalanul el kell különíteni. Az elkülönítés helye az F épület fiú betegszobája, pótelkülönítő a lány betegszoba. A fertőzésgyanús személynek azonnal szájmaszkot kell vennie, és az osztályfőnöknek vagy az igazgató (távollétében bármelyik vezetőségi tag) által megbízott személynek az elkülönítőbe kell kísérnie, tartva közben az 1,5 m távolságot. A kísérő személynek is szájmaszkot kell vennie, a bekísérés után vírusölő készítménnyel kézfertőtlenítést kell végeznie.

Fertőzésgyanús tanuló esetén az osztályfőnök vagy az igazgató (távollétében bármelyik vezetőségi tag) által megbízott személy csomagolja össze a diák felszerelését, és eljuttatja azt az elkülönítésre kijelölt szobába. Ezt a műveletet védőmaszkban és egyszer használatos gumikesztyűben kell végrehajtani! Gumikesztyű a titkárságon kérhető. A kontakt előtt és után kötelező vírusölő készítménnyel kézfertőtlenítést végezni! A művelet után fertőtleníteni kell a fertőzött személy helyét, illetve azokat a területeket, ahol a holmijait tárolta.

Fertőzésgyanús esetnél haladéktalanul értesíteni kell az iskolaorvost, a szülőt és az igazgatót.

Az elkülönített személy csak az elkülönítőben tartózkodhat. A felügyelettel megbízott munkatárs köteles a lehetőségeihez mérten a legrövidebb idő alatt átvenni a fertőzésgyanús diák felügyeletét. Fertőzésgyanús tanulót tilos hazaengedni! Az elkülönítőt csak abban az esetben hagyhatja el, ha erre az iskolaorvos vagy a diák háziorvosa engedélyt adott!

Az elkülönített diák étkezését és felügyeletét biztosítani kell. Annak, aki fizikai kapcsolatba lép az elkülönített diákkal, kötelező szájmaszkot és egyszer használatos gumikesztyűt viselnie. A kontakt előtt és után kötelező vírusölő készítménnyel kézfertőtlenítést végrehajtani.

9. Teendők a kollégiumban fertőzésgyanú esetén

Amennyiben bárki a vírusfertőzés tüneteit mutatja, maradjon a hálójában, vagy azonnal menjen a hálójába! A szobatársai haladéktalanul hagyják el a hálót! Egyikük (ha egyik sincs éppen a hálóban, egy másik kollégista) azonnal értesítse az ügyeletes nevelőtanárt! A betegnek a nevelőtanárt a hálóban kell megvárni. A nevelőtanár maszkot vesz fel, majd a beteget, akinek szintén maszkot kell vennie, az elkülönítő helyiségbe: az F épület fiú betegszobájába kíséri, tartva közben az 1,5 m távolságot. Ezt követően értesíti az iskolaorvost, az igazgatót és a szülőt. A továbbiakban az iskolaorvos, az igazgató vagy az általuk megbízott személyek intézkedéseit kell követni.

A fertőzésgyanús kollégista felszerelését a nevelőtanárnak össze kell csomagolni, és el kell juttatni hozzá az elkülönítésre kijelölt szobába. Ezt védőmaszkban és egyszer használatos gumikesztyűben tegye! A kontakt után kötelező vírusölő készítménnyel kézfertőtlenítést végezni. Az összecsomagolást követően legyen fertőtlenítve a diák ágya, szekrénye és szobája!

Ha az elkülönítő foglalt lenne, az F épület lány betegszobája a pótelkülönítő. A fertőzésgyanús személynek az elkülönítőt nem szabad elhagyni. Az elkülönítőbe belépni, a benttartózkodót látogatni csak iskolaorvosi vagy igazgatói engedéllyel és megfelelő védőfelszereléssel szabad. Az elkülönítőben tartózkodó(k) ellátásáról az igazgató, az iskolaorvos és az általuk megbízott munkatársak gondoskodnak.

Az elkülönített diák étkezését és felügyeletét biztosítani kell. Annak, aki fizikai kapcsolatba lép az elkülönített diákkal, kötelező szájmaszkot és egyszer használatos gumikesztyűt viselnie. Ezen felül a kontakt előtt és után kötelező vírusölő készítménnyel kézfertőtlenítést végrehajtani.

Fertőzésgyanús kollégistát tilos hazaengedni! A kollégiumot csak abban az esetben hagyhatja el, ha erre az iskolaorvos vagy a diák háziorvosa engedélyt adott! Kollégista esetén döntési kompetenciája csak az iskola igazgatójának van.

10. Teendők digitális munkarend elrendelése esetén

Amennyiben az állami hatóságok valamelyik osztályunk számára digitális munkarendet írnak elő, az alábbi irányelveket követjük.

Azok a tanáraink, akit esetlegesen karanténban vannak, és tanítják az osztályt, fokozott intenzitással foglalkozzanak az osztály diákjaival, amennyiben saját egészségi állapotuk ezt lehetővé teszi.

Matematika és idegen nyelv tantárgyakból kötelező heti egy, heti négy- vagy többórás tantárgy esetén heti két kontaktóra tartása. Ezek és más kontaktórák eshetnek délutánra is úgy, hogy legkésőbb 18.00 óráig véget kell érniük. Minthogy a diákok otthonukban tartózkodnak, a kontaktórákon való részvétel kötelező számukra, hiányzás csak komoly indok alapján engedélyezett. Ezeken az órákon kötelező a kamera bekapcsolása is.

11. Kommunikációs alapelvek

Nagy gondot fordítunk arra, hogy diákjainkkal megértessük a járványhelyzet lényegét és az ilyenkor helyes viselkedés szabályait. Ez minden pedagógus felelőssége, de elsősorban az osztályfőnökök tájékoztatják diákjaikat a szükséges tudnivalókról. Az épületben plakátokat helyezünk ki, hogy felhívjuk diákjaink figyelmét a fontos információkra.

A szülők tájékoztatása a szülői értekezleteken, honlapunkon, valamint e-mailben történik.

Az intézményben betartandó szabályokat közzétesszük honlapunkon, és szükség esetén aktualizáljuk.

A tanárok az iskolakezdés után minél előbb létrehozzák a még nem létező Google Tantermeket, hogy egy esetleges digitális átálláskor megkönnyítsék a kommunikációt a diákokkal.

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK