Kik a piaristák?

   

  Tanárok, akik egyben papok és közösségekben élő szerzetesek. Egész életüket a gyerekek nevelésének és oktatásának szentelik.  A piarista szerzetesrend a katolikus egyházon belül működik, központja Rómában található

   

  A piaristák

  • megszentelt életet élnek: Jézust követik;
  • közösségben élnek: megélik a testvériség örömét, amely Isten országának jele; közösségben vannak így az egyházzal és az emberiség egész családjával;
  • küldöttek: a világiakkal együtt szolgálatuknak, a nevelésnek szentelik magukat.

   

  .A piaristák alapértékei

  • felelősségvállalás
  • együttműködés
  • önfejlesztés
  • rendezettség
  • igazságkeresés

  A Piarista Rend alapítója Kalazanci Szent József, aki 1597-ben hozta létre az első iskoláját Rómában. A Piarista Rend kifejezetten a gyerekek nevelésére és oktatására alakult.

  A piarista iskolákban szerzetesek és világi tanárok is tanítanak.

  A piarista iskolák

  • magját keresztény közösség alkotja;
  • törekszenek Kalazanci Szent József iskoláját követve mindenki számára nyitottak lenni, sokféle diákot képesek befogadni;
  • a diákokat személyesen kísérik, egyéni tanulói utakat nyitnak előttük, közösségben, együttműködésre és szolidaritásra nevelik őket.

   

  (Részletek a Piarista Rend küldetésnyilatkozatából)

  A Piarista Rend Magyar Tartománya  hét gimnáziumot, egy szakközépiskolát, öt általános iskolá, két óvodát (Nagykanizsa, Kecskemét), hat középiskolai kollégiumot, és egy egyetemi szakkollégiumot tart fönn. A Magyar Bencés Kongregációval és a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománnyal közös intézménye a Sapientia Szerzetesei Hittudományi Főiskola.

  A Piarista Tartományfőnökség székhelye: Budapest, Piarista köz 1.,

  honlapja: www.piarista.hu

  A Rend ma a világon négy kontinensen több, mint 1400 iskolát tart fenn.

  A Piarista Rend nemzetközi honlapja: www.scolopi.org, amely spanyolul, olaszul, franciául és angolul olvasható.

  A piarista szó a pius latin kifejezésből ered, -  jelentése "kegyes, hittel teli". A piarista iskolák másik elnevezése scolae piae, azaz - "Kegyes Iskolák". Ugyanez a szó a Pietas et litterae jelmondatban szereplő szó gyökere is. A kifejezés jelentése - lelkiség és tudományok, amely a piarista iskolák négy évszázados jelmondata.

  KÉPTÁR

  FILMTÁR

  DIÁKSAROK

  FACEBOOK