Hírnevet szerzett kanizsai piarista diákok

  
 
Neve: Született: Meghalt: Ki volt ő?
Idősb APÁTHY István Hidjapuszta
1829.08.19.
Budapest
1889.12.04.
Kereskedelmi és váltójogász, egyetemi tanár, 1848-as szabadságharcos, az MTA tagja, egyetemi rektor, országgyűlési képviselő, szakíró.
ABONYI Andor ?
1887.02.21.
Dubno mellett
1915.09.14.
Költő, szerkesztő, ügyvéd, az I. világháború áldozata.
BABOCHAY János Nagykanizsa
1801.
? Városbíró, ügyvéd, 1848-as szabadságharcos, Kanizsa vármegye szorgalmazója.
BABOCHAY György 1835 1913 Nagykanizsa polgármestere, városbíró, törvényszéki bíró.
BABOSS László 1851 1909 Költő, ügyvéd, ellenzéki politikus.
BÁRSONY András 1935 1984 Mérnök, kandidátus, szakíró, egyetemi oktató.
BEDEKOVICH Kálmán ? 1889 Horvát bán, miniszter.
BÉKESSI Márk 1824 ? Jogász, szerkesztő, 1848-as szabadságharcos, szakíró.
BEKSICS Sándor   1906 Közíró.
BOGYAI Tamás 1909 1994 Művészettörténész, szakíró.
BOSNYÁK Géza 1863 193? Politikus, Zala megye főispánja, felsőházi tag.
BOTFY Lajos 1847 1900 Jogász, megyei aljegyző, Zalaegerszeg polgármestere.
CSERTÁN Sándor Nemesszer
1809.01.25.
Gels
1864.01.23.
Jogász, politikus, Zala megye 1848-as kormánybiztosa.
ifjú CSÚZY Pál
Becsehely
1819.09.01.
Bécs
1850.01.26.
Országgyűlési követ, honvédőrnagy, 1848-as szabadsághős.
DÁVID László Nagykanizsa
1885.11.01.
? Piarista tanár, író, költő.
DEÁK FERENC Söjtör
1803.10.17.
Budapest
1876.01.28.
A haza bölcse, jogász, országgyűlési képviselő, igazságügyi miniszter, politikus, szakíró.
DONÁSZY FERENC Zalaegerszeg
1858.03.16.
Budapest
1923.11.10.
Ifjúsági író.
ELŐD (Francsics) István Nagykanizsa
1912.04.17.
Budapest
1990.08.16.
Piarista szerzetes, teológus, a Kalzantínum Hittudományi Főiskola igazgatója, jeles dogmatika és pszichológiai tárgyú könyvek, jegyzetek szerzője.
ENGELBRECHT Károly 1860 1903 Szőlész-borász, szakíró.
ERDÉLY Károly 1859 1908 Piarista tanár, irodalomtörténész.
FANGLER Béla 1877 ? Jogász, képviselő, a tanácsköztársaság idején ellenzéki.
FARKAS József 1844 1925 Piarista tanár, igazgató, irodalomtörténész.
FEJTŐ (Fischel) FERENC Nagykanizsa
1909.08.31.
Párizs
2008.06.02.
Történész, Széchenyi-díjas író, a francia elnök nemzetbizonsági tanácsadója.
FISCHEL Lajos 1871 ? könyvkereskedő, lapkiadó, hírlapíró.
Dr. FÜLÖP András Nagykanizsa
1928.
Budapest
2008.03.21.
A MALÉV főpilótája.
GASPARICS MÁRK KILIT 1810 1853 Ferences szerzetes, tábori pap, az 1848/49-es szabadságharc vértanúja.
GÜRTLER István      
GYÖMÖREY György      
HALIS István Nagykanizsa
1855.08.21.
Nagykanizsa
1927.02.23.
Nagykanizsai helytörténész, várospolitikus, író.
HEVESI (Hofmann) SÁNDOR   1939 Színházi rendező, dramaturg, a Nemzeti Színház igazgatója. Nevét több városban színházak, művelődésiházak, terek, utcák őrzik.
HORVÁTH György      
KAÁN Károly Nagykanizsa
1867.06.12.
Budapest
1940.01.28.
Államtitkár, akadémikus, az Alföld fásítója.
KINCS (Kocséber) Lajos     Piarista szerzetes, neves pedagógus.
KIRÁLYI Pál József   1892 Közíró.
KRÁNITZ Kálmán   1935 Veszprémi nagyprépost, felszentelt püspök.
LÉKAI (Lung) LÁSZLÓ Zalalövő
1910.03.12
Esztergom
1986.06.30.
Esztergomi bíboros-érsek.
MAGYAR László     Piarista szerzetes, neves idegen nyelvi tankönyvek szerzője.
MATHIA Károly
1902.01.13.
Budapest
1961.
Zeneszerző, polihisztor, az MTA népzenei csoportjának munkatársa.
Dr. MEZŐ (Grünfeld) Ferenc Pölöskefő
1885.03.13.
Budapest
1961.11.21.
Sporttörténész, közíró, aranyérmes (szellemi) olimpiai bajnok, a MOB alelnöke, a NOB tagja.
PONORY THEWREWK AURÉL     Csillagász.
PRÉMUS Domonkos   1934 Fölszentelt püspök, zágrábi nagyprépost.
SABJÁN Gyula   1939 Nagykanizsa polgármestere
SCHMIDT EGON     Ornitológus.
SZABÓ Vendel   1942 Hitvédő, egyetemi tanár.
THANHOFFER Lajos   1909 A boncolástan egyetemi tanára.
TÜSKÉS Tibor Balatonszántód
1930.06.30.
Pécs
2009.11.11.
Író, irodalomtörténész, a Jelenkor című folyóirat főszerkesztője.
VIRÁG BENEDEK Dióskál
1754
Buda
1830
Történetíró, költő.
Báró WLASSICH GYULA Zalaegerszeg
1852.03.17.
Budapest
1937.03.30.
Vallás és közoktatási miniszter, a felsőház és a közigazgatási bíróság elnöke, az MTA tagja.

 

 

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK