Veni Sancte

Az egyházi iskolák sajátsága, hogy a tanévet nem egyszerűen egy profán tanévnyitó ünnepséggel kezdik, hanem az új nevelési-oktatási év megkezdése előtt a Szentlélek Úristen oltalmát, segítő erejét kérik tanítványok, pedagógusok és szülők közösen. Hiszen a harmadik isteni személy a jótanács, a jámborság, az Istenfélelem lelke, tőle reméljük a kedvet, a szorgalmat és a kitartást.

 
Szentlélek hívó ima
 
Jöjj el Szentlélek Úristen! Igazság és szeretet lelke,
adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást,
ahhoz a munkához, amelyre meghívtál.
Világosítsd meg értelmünket, hogy
felfedezzük a teremtő Atya nagy szándékait!
Nevelj és alakíts bennünket, hogy egész életünkben
alkalmasak legyünk az igazság szolgálatára,
és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát.
Krisztus a mi Urunk által.
Ámen.
 

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK