Piarista Pedagógiai Nap 2013. Budapest

November 15-én a Piarista Tartományfőnökség Evangelizáló iskola címmel konferenciára hívta valamennyi iskolájának szerzeteseit, pedagógusait.

Labancz Zsolt tartományfőnök úr szavai szerint:

„… az evangelizációnak a szépséges lehetősége és feladata mindnyájunkat érint, másrészt szeretnénk tanulni mások gondolataiból és tapasztalataiból.”

Előadókat hívtak spanyol földről, hazai szerzetesrendekből, valamint a magyar piarista iskolák szerzetesei és világi munkatársai közül.

A délelőtti előadások után délután műhelyfoglalkozások keretében folytatódott a munka. 19 műhely várta az érdeklődőket, köztük egy nagykanizsai is:

Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké a mennyek országa.” (Mt 19.14)

Együttgondolkodtunk a hitre nevelés apró lépéseiről, örömeinkről, nehézségeinkről. Igyekeztünk választ keresni kérdéseinkre, mint pl.

  • Milyen lelki szükségleteik vannak gyermekeinknek?

  • Milyen hozadéka van keresztény alapú hagyományainknak?

  • Hogyan segítjük a családokat a hit útján?

  • Milyen útravalót adunk növendékeinknek az életben való eligazodáshoz?

Tapasztalatot cseréltünk más piarista iskolák pedagógusaival. Örömmel hallgattuk, milyen színes, vidám élet zajlik iskoláinkban. Majd közös játékkal zártuk a foglalkozást.

Sok élménnyel gazdagodva tértünk haza, hogy megújulva, lelkesen, nagy-nagy szeretettel vezessük növendékeinket továbbra is a hit útján.

 

Skoda Mária

tanító

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK