Szakmai nap az óvodánkban

„Az élet szépség, csodáld meg.” (Teréz anya)

Óvodánk 2019. április 26-án szakmai napot tartott. Nagy öröm volt számunkra, hogy bemutathattuk azt a szakmai munkát, amely az intézményben folyik. Katolikus óvodákból: Budapestről, Pécsről, Kaposvárról és Hédervárról 17 vendég érkezett hozzánk.
Elsőként Kőnig Gáborné Éva néni mutatta be a Kett–féle pedagógiai módszer alkalmazását. A Föld témakörén keresztül érzékeltette a gyermekekkel a Teremtő atya jóságos szeretetét és gondviselését. Rácsodálkozhattak a gyermekek arra, hogy mekkora kincs a Föld, amelyet azért kaptunk ajándékba, hogy őrizzük és vigyázzunk rá. A környezettudatos magatartás kialakítása fontos szerepet játszik óvodánkban. Várfalviné Mércz Rita és Laskainé Simonka Ágota óvodapedagógusok szemléltették óvodánk sokrétű és gazdag tevékenységét. Szakmai konzultáció keretében lehetőség volt a tapasztalatok megosztására, vélemények kifejtésére és az értékelésre is.
Délután Aczél Gergely biológus volt a vendégünk, aki Játékos foglalkozások a természet ösvényein címmel tartott interaktív óvodai foglakozást vendégeinknek. Érzékenyítő, mozgásos játékok és meseszerű előadás segítségével a gyermekek olyan hasznos információk birtokába jutnak, amelyek segítségével közelebb kerülhetnek az élő környezet megannyi apró csodájához, védelméhez. A szakmai nap zárásaként Igazgató atya úti áldásával búcsúztunk el egymástól, Sifter Józsefné Ági néni pedig megköszönte a Katolikus Pedagógiai Intézet támogatását és segítségét.

Sifterné Ági néni

KÉPTÁR

FILMTÁR

DIÁKSAROK

PIARISTA BOLT