Az Alapműveleti Matematikaverseny Zala megyei fordulója - 2017

 A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda immár 8. alkalommal adott otthont az Alapműveleti Matematikaverseny (AMV) Zala megyei fordulójának.

 130 nevezés érkezett ebben a tanévben a 2017. április 5-én megrendezett versenyre, amelyen 4-8. évfolyamos Zala megyei diákok vettek részt. A verseny célja a tanulók számolási és kalkulációs képességének mérése és a tanulók tudásának összevetése. Helyes eredményt kell megadni a megadott egyszerű és összetett számolási műveletekre. A számításnál csak íróeszköz és papírlap használható. A feladatsor megoldására 60 perc állt a tanulók rendelkezésére. A feladatok - az utóbbi évek tapasztalatai alapján - egyre összetettebbek, az alapműveletek precíz alkalmazásán túl logikus gondolkodást, jó szövegértést igényelnek, így ma már messze túlmutatnak az alapműveletek egyszerű használatán.

A versenyfeladatok tematikája: Műveletek: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, négyzetgyök, összehasonlítás, abszolútérték, kerekítés, behelyettesítés, azonosságok alkalmazása, műveletek sorrendje, műveletek tulajdonságai, mennyiségek átváltása. Számhalmazok: természetes, egész, racionális, irracionális. Számok alakja: egész, tört, vegyes, tizedes tört, arány, százalék, hatvány, normál alak. Mennyiségek: hosszúság, tömeg, idő, szög, kerület, terület, felszín, térfogat.

A verseny ideje alatt vendégül láttuk a kísérő kollégákat és szülőket, akik között jó hangulatú beszélgetés, szakmai tapasztalatcsere alakult ki.

A versenyt követte a dolgozatok javítása, ezután egymás munkájának ellenőrzése, majd az ünnepélyes eredményhirdetésre behívott tanulók és felkészítő tanáraik kiértesítése. Az országos fordulót rendező iskolának továbbítottuk a legmagasabb pontszámokat elérő tanulók névsorát.

Április 21-én 30 diákot, és felkészítő tanáraikat is jutalmaztuk az ünnepélyes eredményhirdetésen. Évfolyamonként az első hat helyezett kapott oklevél- és tárgyjutalmat.

Ezután szeretetasztal vendégségre hívtuk a megjelenteket. Ez újabb helyszíne lehetett egy kis szakmai tapasztalatcserének, kapcsolatteremtésnek, közösségépítésnek. Ennek során visszacsatolást kaptunk a kollégáktól és diákoktól arról, hogy nagyon kedvelik ezt a versenyt, komolyan készülnek rá, s a tehetséggondozás egyik kiemelt területének tartják.

Két héten belül visszaküldjük a kijavított feladatlapokat minden versenyzőnek.

    A verseny előkészítésében, lebonyolításában, a javításban, és az eredményhirdetésen számos  kollégánk, továbbá a technikai személyzet, és diákjaink segítő csapata vett részt. Köszönet odaadó munkájukért!

    Köszönjük a Katolikus Pedagógiai Intézetnek, hogy pályázaton elnyert anyagi támogatásukkal segítették a matematikában tehetséges tanulók versenyeztetését és hozzájárultak a rendezvény színvonalas lebonyolításához.

 A résztvevő tanulók helyezései ide kattintva tekinthetők meg.

A versenyről további képek idekattintva tekinthetők meg.

 Hermánné Körömi Edit

    versenyszervező

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK