Tanár vagy-e vagy nevelő?

  A következő írás Kalazanci Szent József rendalapítónk írásaiból vett gondolatokra támaszkodik vagy belőlük ihletet merítve született. A veracruzi piaristák (Mexikó, Kolumbusz Kristóf Egyetem) vetették papírra. 

  A tanár tanít, - a nevelő alakít.

  A tanár tudományt nyújt, - a nevelő életet.

  A tanár a jelennel foglalkozik, - a nevelő a jövőt is figyelembe veszi.

  A tanár kijön a sodrából, - a nevelő megőrzi reményét.

  A tanárnál mindent betéve kell tudni, - a nevelőnél az ismeretek integrálása fontos.

  A tanár fenyít, - a nevelő segít megjavulni.

  A tanár kényszerít, - a nevelő javaslatot tesz.

  A tanár számára a tudomány átadása a minden, - a nevelő bölcsességet plántál.

  A tanár előtt mindenki egyforma, - a nevelő egyénekből közösséget formál.

  A tanár hajthatatlan, - a nevelő megfontolt.

  A tanár magasabb rendűnek képzeli magát, - a nevelő iránymutatónak.

  A tanár információval szolgál, - a nevelő értékekkel.

  A tanár ismereteket közöl, - a nevelő viselkedésformákat ébreszt.

  A tanár a betűhöz ragaszkodik, - a nevelő a betű mögött rejtőző szellemhez.

  A tanár elítél, - a nevelő megért.

  A tanár folyton kiabál, - a nevelő eléri, hogy figyeljenek rá.

  A tanár parancsol, - a nevelő párbeszédet folytat.

  A tanár célt lát a fegyelemben, - a nevelő a célhoz vezető eszközt.

  A tanár kérdéseket tesz föl, - a nevelő eléri, hogy neki tegyenek föl kérdéseket.

  A tanár elidegenít, - a nevelő felszabadít.

  A tanár mindenbe beleköt, - a nevelő végighallgat.

  A tanár nem hagyja el katedrája magasát, - a nevelőnek nincs is katedrája.

  A tanár tanítja a hitet, - a nevelő tanítja és éli.

  A tanár jó magaviseletet követel meg, - a nevelő maga ad rá példát.

  A tanár elbátortalanít, - a nevelő biztat.

  A tanár megtöltendő edényt lát a diákban, - a nevelő meggyújtandó lángot.

  A tanár célja kiművelni az emberfőt, - a nevelőé fölnevelni az embert.

  Az az iskola, amely tanárokkal működik: diákgyár,
                     amely nevelőkkel: az emberség melegágya.

  Tehát tanár vagy-e vagy nevelő?

  Fordította: Tőzsér Endre Sch.P.

   

   

  Besorolás tagozat: 

  KÉPTÁR

  FILMTÁR

  DIÁKSAROK

  FACEBOOK