Tanár vagy-e vagy nevelő?

A következő írás Kalazanci Szent József rendalapítónk írásaiból vett gondolatokra támaszkodik vagy belőlük ihletet merítve született. A veracruzi piaristák (Mexikó, Kolumbusz Kristóf Egyetem) vetették papírra. 

A tanár tanít, - a nevelő alakít.

A tanár tudományt nyújt, - a nevelő életet.

A tanár a jelennel foglalkozik, - a nevelő a jövőt is figyelembe veszi.

A tanár kijön a sodrából, - a nevelő megőrzi reményét.

A tanárnál mindent betéve kell tudni, - a nevelőnél az ismeretek integrálása fontos.

A tanár fenyít, - a nevelő segít megjavulni.

A tanár kényszerít, - a nevelő javaslatot tesz.

A tanár számára a tudomány átadása a minden, - a nevelő bölcsességet plántál.

A tanár előtt mindenki egyforma, - a nevelő egyénekből közösséget formál.

A tanár hajthatatlan, - a nevelő megfontolt.

A tanár magasabb rendűnek képzeli magát, - a nevelő iránymutatónak.

A tanár információval szolgál, - a nevelő értékekkel.

A tanár ismereteket közöl, - a nevelő viselkedésformákat ébreszt.

A tanár a betűhöz ragaszkodik, - a nevelő a betű mögött rejtőző szellemhez.

A tanár elítél, - a nevelő megért.

A tanár folyton kiabál, - a nevelő eléri, hogy figyeljenek rá.

A tanár parancsol, - a nevelő párbeszédet folytat.

A tanár célt lát a fegyelemben, - a nevelő a célhoz vezető eszközt.

A tanár kérdéseket tesz föl, - a nevelő eléri, hogy neki tegyenek föl kérdéseket.

A tanár elidegenít, - a nevelő felszabadít.

A tanár mindenbe beleköt, - a nevelő végighallgat.

A tanár nem hagyja el katedrája magasát, - a nevelőnek nincs is katedrája.

A tanár tanítja a hitet, - a nevelő tanítja és éli.

A tanár jó magaviseletet követel meg, - a nevelő maga ad rá példát.

A tanár elbátortalanít, - a nevelő biztat.

A tanár megtöltendő edényt lát a diákban, - a nevelő meggyújtandó lángot.

A tanár célja kiművelni az emberfőt, - a nevelőé fölnevelni az embert.

Az az iskola, amely tanárokkal működik: diákgyár,
                   amely nevelőkkel: az emberség melegágya.

Tehát tanár vagy-e vagy nevelő?

Fordította: Tőzsér Endre Sch.P.

 

 

Besorolás tagozat: 

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK