Hitélet

  Iskolánk keresztény, római katolikus iskola. Pedagógiai programunkban a lelki élettel kapcsolatos nevelési elvek is szerepelnek, amelyek segítségével minden diákunkat szeretnénk mozgásba hozni az Istennel való személyes kapcsolat terén.


  Ennek elősegítésére az alábbi lehetőségeket kínáljuk föl:

   

  • Órarendbe illesztett heti két katolikus hit- és erkölcstan óra.

  • A tantestület és a technikai dolgozók személyes tanúságtétele, amennyire az emberi gyarlóság ezt lehetővé teszi.

  • Szerzetestanárok és papok jelenléte az iskolánkban.

  • Minden nap a tanítás előtt és után röviden közösen imádkozunk.

  • Minden tanítási órát a „Dicsértessék a Jézus Krisztus! – Mindörökké. Ámen.” köszöntés latin megfelelőjével kezdünk és zárunk.

  • Elvárjuk, hogy diákjaink vasárnaponként szentmisén (istentiszteleten) vegyenek részt. Az iskolához kapcsolódó Szent Pompiliusz templomban magunk is szervezünk vasárnapi diákmiséket, melyet szeretetvendégség (agapé, egy négy éves gyerek szavával „kajapé”) követ.

  • Hetente az általános iskolában és az óvodában az órarendbe illesztett diákmisén veszünk részt. A kilencedik évfolyamtól a megnövekedett óraszám miatt  havonta csak egy szentmisén veszünk részt.

  • Negyedévente egyszer külön alkalmat teremtünk az Istennel való kiengesztelődésre – egy szentgyónás elvégzésére – bűnbánati liturgia keretében.

  • Évente egyszer meghívott előadók bevonásával külső helyszínen kétnapos diák-lelkigyakorlatot tartunk diákjainknak, hogy átgondolhassák, mit is akarnak kezdeni életükkel, hogyan tudják azt értékessé tenni.

  • Évente egyszer gyalogosan elzarándokolunk a tizenkét kilométerre lévő homokkomáromi Mária-kegyhelyre.

  • Megteremtjük a lehetőséget a szentségek pótlólagos felvételére azon diákjaink számára, akik még nem keresztelkedtek meg, nem voltak elsőáldozók vagy éppen még bérmálás előtt állnak.

  • A rendalapító atyai pártfogásának emlékezete – Patrocínium ünnepe – szintén sok lelki élményt tartogat diákjaink számára.

  KÉPTÁR

  FILMTÁR

  DIÁKSAROK

  FACEBOOK