Emelt szintű érettségire felkészítés

Az emelt szintű érettségire felkészítő VÁLASZTHATÓ foglalkozások a fakultációk.

Gimnáziumunkban szinte minden tantárgyból lehetőség van emelt szintű képzésre. A 11-12. évfolyamok diáksága jár ezen órákra.

A fakultációs órákon végzett munkára a diákok külön érdemjegyet nem kapnak, a tantárgy óraszáma hozzáadódik az alapóraszámhoz, így az adott tárgyból kapnak összevont jegyet – amennyiben két vagy több tanár tanítja a tárgyat.

Óraszámok

A fakultációk óraszáma: általában heti 2 óra az alapóraszám felett.
Emelt óraszámú fakultációk: biológia, fizika, kémia: heti 3 óra az alapóraszám felett. (Pl. fizika alapóraszám 2 + 3 fakultáció = 11-edik évfolyamon heti 5 fizika van.)

Az alábbi tantárgyakból lehet emelt szintű érettségire felkészülni iskolánkban:

 • magyar nyelv és irodalom

 • történelem

 • angol nyelv

 • német nyelv

 • horvát nyelv

 • latin nyelv

 • matematika

 • informatika - közép és emelt szint (programozás is)

 • fizika

 • kémia

 • biológia

 • földrajz

 • ének-zene

 • rajz és vizuális kultúra

 • testnevelés

 • katolikus hit és erkölcstan

 Emelt szintű érettségi

Diákjaink szinte minden tantárgyból vállalják az emelt szintű érettségit.
Legnépszerűbb tárgyak: matematika, angol, német, biológia, kémia, történelem, fizika.

Az emelt szintű érettségik eredményei, az egyetemi-főiskolai felvételik mutatói, illetve a tanulmányi versenyek eredményei jelzik, hogy ezeken a foglalkozásokon eredményes munka folyik.

Az oldal frissítve: 2015. október 2-án

KÉPTÁR

FILMTÁR

DIÁKSAROK

PIARISTA BOLT