A felvételi menete a négy és a hat évfolyamos gimnáziumi képzésben

 

A FELVÉTELI PONTOK KISZÁMÍTÁSA 

 

  • központi írásbeli matematika és magyar nyelvi vizsga eredménye: max. 50+50 pont
  • hozott tanulmányi pontok a két utolsó tanév eredményeinek alapján: max. 50 pont
  • szóbeli meghallgatás eredménye: max. 50 pont


 A HOZOTT TANULMÁNYI PONTOK KISZÁMÍTÁSA
  • a hat évfolyamos képzéseknél az 5.-es év végi és a 6.-os félévi eredmények a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, természetismeret
  • a négy évfolyamos informatika képzésnél (0041) a 7.-es év végi és a 8.-os félévi eredmények a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, informatika
  • a négy évfolyamos dráma képzésnél (0042) a 7.-es év végi és a 8.-os félévi eredmények a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, és az ének vagy rajz vagy testnevelés közül a legjobb eredmény
  • a többi négy évfolyamos képzésnél (általános, matematika-nyelvi, nyelvi – 0040, 0043, 0044) a 7.-es év végi és a 8.-os félévi eredmények a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, és egy természettudományos tantárgy (biológia, fizika, földrajz vagy kémia közül a legjobb eredmény)

 

 A FELVÉTELI ELJÁRÁS FONTOSABB IDŐPONTJAI

A központi írásbeli vizsgára jelentkezés határideje: 2019. december 6. (péntek). 

A jelentkezési lap itt letölthető.
Kitöltve és aláírva a következő címre küldd: Piarista Gimnázium, 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13., vagy személyesen add le az iskolatitkárságon!
A Ktv. 30. § (9) alapján SNI-s és BTM-es tanulók szülei írásos kérelmet nyújthatnak be az iskola igazgatójának a felvételivel kapcsolatos kedvezményeik elbírálásához.

Központi írásbeli felvételi időpontja: 2020. január 18. (szombat) 10.00 óra.
Helye: Piarista Gimnázium, Nagykanizsa, Sugár út 11-13. Figyeld a honlapot! A részletekről időben hírt adunk.
Központi pótló írásbeli felvételi időpontja: 2020. január 23. 14.00 óra. Figyelem! A felvételit csak egyszer lehet megírni!
A korábbi évek feladatsorai gyakorlásra letölthetők itt.

A jelentkezési lapok leadásának határideje: 2020. február 19. (szerda)de az általános iskolák ennél korábban is kérhetik a jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges adatok benyújtását!
A 8. évfolyamosok az általános iskolán keresztül juttatják el a jelentkezési lapokat a középiskolába. A 6. osztályos diákok szülei közvetlenül isko­lánkba is elküldhetik a jelentkezési lapot.
Ez esetben a tanulói adatlapot a fenti időpontig meg kell küldeniük közvetlenül az Oktatási Hivatalba.

Hatodikosok számára a jelentkezési lap (majd) innen lesz letölthető.

Kérjük csatolni a jelentkezési laphoz a központi írásbeli vizsga összesítő lapját! Csatolhatók ezen kívül a versenyeredményeket igazoló oklevelek listája/fénymásolata, valamint lelkipásztori (plébánosi, lelkészi) ajánlás. Ezeket a jelentkező a szóbeli felvételi beszélgetésre is magával hozhatja.

 A szóbeli meghallgatások ideje: 2020. március 7. (szombat) délelőtt.  

Helye: Piarista Gimnázium, Nagykanizsa, Sugár út 11-13.  

A felvételi elbeszélgetés célja a jelentkező értékrendjének, műveltségi szintjének megismerése. Része egy szöveg elolvasása és értelmezése is. A szóbeli felvételi külön szaktárgyi készületet nem igényel, de a dráma irányultságú képzésre jelentkezőktől egy szabadon választott mű (ének, tánc, vers, elbeszélés vagy mese) előadását is várjuk. Kérjük, hogy a beszélgetésre a szülők is kísérjék el gyermeküket!

A piarista általános iskolából érkező jelentkezőknek nem kell részt venniük a szóbeli beszélgetésen (ők automatikusan megkapják a szóbelin megszerezhető 50 pontot).

Ideiglenes felvételi rangsor nyilvánosságra hozatala: 2020. március 16. 

A jelentkezési lapok módosítási lehetősége az általános iskolákban: 2020. március 19-20. 

A jelentkezőket, beleértve az SNI és BTMN tanulókat is, a pontszámok sorrendje alapján vesszük föl az iskolába. Azonos pontszámú jelentkezők esetén azt a tanulót részesítjük előnyben, aki általános iskolánkból érkezik, vagy a szóbeli beszélgetés tapasztalatai alapján az iskola szellemiségéhez közelebb áll, közösségünkbe könnyebben be tud illeszkedni.

Értesítés a felvételről: 2020. április 30. 

Beiratkozás az iskolába: 2020. június 22.

 

Az oldal legutóbbi frissítése: 2019. október 15-én

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK